Klimatdebatt. På tisdagskvällen deltog en representant från varje parti i Huddinge för att prata miljö.

Biff och bil största klimathoten

Biffen, bilen, bostaden och barnen. Det var några av sakerna som diskuterades när (C) och (S) i Huddinge höll i en klimatdebatt under tisdagskvällen. Inbjudna var, förutom de lokala partierna, Mathilda Ernkrans (S) och Kristina Yngwe (C) från riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

  • Publicerad 13:26, 4 dec 2015

Fram till den 11 december pågår det stora klimatmötet i Paris. Ett möte där förhoppningen är att världens länder ska komma överens om ett nytt klimatavtal som ska börja gälla från och med 2020.

Det är ungefär 40 personer som samlats i Folkets hus i Huddinge. På plats är både lokalpolitiker och åskådare. Mötet inleds med en kort film om  förödelsen efter orkanen Katrina. Därefter presenterades Mathilda Ernkrans (S) och Kristina Yngwe (C), ordförande respektive vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. De berättar hur den förra regeringens arbete såg ut, vilka svårigheter som finns för att sluta ett nytt klimatavtal och Sveriges roll i klimatmötet.

Christian Ottosson berättade (C) kort om vad Huddinge kommun gör i dagsläget. Sedan kom en representant från varje lokalt parti upp på scen. De fick två minuter vardera att reflektera över vad som sagts. De fyra toppämnena som togs upp var biffen, bilen, bostaden och barnen.

En av dem som var inne på att biffen är något som Huddinge kommun kan arbeta mer med var Christian Ottoson (C).

– Huddinge kommun har varit duktiga på att öka användningen av ekologisk mat. Därför tror jag och Centerpartiet att tiden måste vara kommen för att fokusera på närproducerad mat.

Emil Högberg (S) tyckte att fokus bör ligga på att äta mer vegetariskt och att matsvinnet i Huddinges skolor måste minska.

En transitkommun

Marica Lindblad (MP) ansåg att ett av Huddinge kommuns största problem är biltrafiken.

– Biltrafiken måste minska. Det är en sådan sak man brukar höra Miljöpartiet säga men det är faktiskt ett faktum. Vi är en så kallad transitkommun. Det här är ett jättestort problem ur ett mängd olika aspekter. Det här måste vi göra någonting åt på bred front.

Även Martin Övelius (DP) trycker på att trafiken är något Huddinge behöver arbeta med. Han tycker det är viktigt med infartsparkeringar, något som även Mats Arkhem (SD) tog upp.

Ellinor Avsan (M) tryckte på att politikerna måste underlätta för invånarna att resa miljövänligt.

– Vi som är politiker här i Huddinge måste se till så att det är enkelt att göra rätt. Vi måste se till att det finns kollektivtrafik och att det finns cykelbanor. Det måste vara möjligt att inte använda bilen.

När det gällde bostäder så pratade bland annat Amanda Söderberg (L) om ett tätare samarbete med byggherrar.

– Vi borde samarbeta med byggherrar för att göra det lättare för de boende att välja klimatsmarta alternativ.

Trä i stället för betong

Både Emil Högberg och Christian Ottosson pratade om alternativet att bygga trähus istället för betonghus.

– Om man bygger i trä istället för betong så kan vi i runda tal tala om en halverad klimatpåverkan sett till livscykelperspektiv, säger Christian Ottosson.

Flera av partierna var också inne på vi måste lära barnen om miljön. En av dem var Millaray Rubilar (V) som menade att det är viktigt att barn förstår hur de kan arbeta för miljön. Något som även Tomas Hansson (KD) tog upp.

– Vi måste börja med våra barn och unga för att sätta en ny agenda för framtiden.

Lars Björkman (HP) var också inne på det spåret.

– Vi måste lära barnen på ett tidigt stadium att se konsekvenserna. Det är för dem vi gör det här, de kommande generationerna.

Efter att alla partier fått säga sitt avslutades samtalet med en kort frågestund som handlade mer generellt om hur Sverige ska verka för miljön. En av åskådarna passade också på att tacka.

– Jag vill ge er en jättestor eloge för att ni inte har käbblat utan fokuserat på problemen och jag hoppas det håller i sig.

Klimatförändringar i Huddinge

Om temperaturen fortsätter höjas så kommer det påverka vår omgivning. Här nedan är några exempel på hur Huddinge kan påverkas fram till 2100.

Mälaren och Tyresåns sjösystem kan komma att översvämmas såväl i dagens klimat som i framtidens klimat.

Områden med förhöjd risk för översvämningar är Vårby, Flemingsberg, Trångsund, Skogås och Sjödalen-Fullersta.

Flera områden i kommunen har stabilitetsproblem vilket medför risk för ras och skred. Särskild fara är det för områden som i dagens klimat redan har stabilitetsproblem t.ex. Trångsund längs Drevviken och området längs med Mälaren och Albysjön.

Dricksvattenkvalitén kommer att försämras i hela Stockholmsregionen, inklusive Huddinge kommun. 

Risken för lokala översvämningar ökar på grund av intensiva och långvariga regn. Områden med mycket hårdgjorda ytor som exempelvis Kungens kurva och områden i Sjödalen riskerar att drabbas.

Källa: Huddinge.se

Visa merVisa mindre