Tema

Säkerhetsdörr minskar risken för inbrott. Foto: Mitt i Studio Mostphotos

Sugen på säkerhetsdörr? Så funkar det i din bostad!

  • Publicerad 08:17, 20 aug 2019

Detta är en temaartikel på Mitti. Innehållet kan vara kommersiellt och är fristående från Mittis redaktionella material.

En säkerhetsdörr är en dörr som är förstärkt med stålplattor och detaljer som gör det så pass svårt för tjuven att ta sig in att det blir riskabelt att våga fortsätta. Även låsen, karmarna, upphängningen är konstruerade för att göra det så svårt som möjligt för tjuven.

Har man en gammal trädörr som saknar förstärkning räcker det med ett litet verktyg för att bryta upp dörrkarmen – vilket kan gå på sekunder. En säkerhetsdörr gör detta svårare vilket gör att tjuven hellre avstår försök.

Hyresrätt

Kan man kräva säkerhetsdörr av sin hyresvärd?

– Nej, det kan man inte, utan lägenheten ska vara brukbar för sitt ändamål. Det är den även med en fungerande vanlig dörr, säger Sanna Skogsberg, jurist på Hyresgästföreningen.

Susanna Skogsberg, bostadsjurist på Hyresgästföreningen. Foto: Kristian Pohl

Kan hyresvärden installera säkerhetsdörr utan godkännande?

– Om installationen av dörren leder til len hyreshöjning på 100-200 kronor så behövs inte hyresgästens godkännande. Men om de vill ha mer, 300-400 kronor i månaden, ska man inhämta hyresgästens godkännande. Om man inte får det kan värden gå till Hyresnämnden där de får tillstånd.

Får man installera själv?

– Principen är att den dörr som sitter är fastighetsägarens. Om man lyfter bort den och sätter dit en annan ska man spara fastighetsägarens dörr. Men om den nya säkerhetsdörren innebär att man gör ett större ingrepp så måste man ha hyresvärdens tillstånd, om det inte går att återställa. Ibland kan man träffa en uppgörelse, men det är alltid bra att ha hyresvärdens tillstånd, annars kan man bli ersättningsskyldig om man inte återställer, säger Susanna.

Bostadsrätt

Medlemmens ansvar

– För det fall medlemmen ansvarar för lägenhetsdörren får föreningen inte installera säkerhetsdörr, inte ens om stämma så beslutar. Det är medlemmen som bestämmer om han/hon vill ha en säkerhetsdörr och svarar då även för kostnaden, menar Ulrika Blomqvist, vd på Bostadsrätterna, en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar.

Ulrika Blomqvist, vd på Bostadsrätterna. Foto: Erja Lempinen

Föreningens ansvar

– Om det i stället är så att föreningen ansvarar för lägenhetsdörren kan styrelsen besluta att installera säkerhetsdörr – det resonemanget bygger då på att detta kan ses som en form av underhåll. Men anser man i föreningen att säkerhetdörr går ”längre” än underhåll, och ser det som en form av ombyggnad, ja då förutsätter det stämmobeslut med enkel majoritet. Frågan om var den gränser går är såvitt jag vet inte prövad, utan får i sista hand tas upp av domstol på begäran av någon av parterna, fortsätter hon.

Vill en styrelse inte medverka till byte till säkerhetsdörr så återstår för medlemmar att få ihop 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen och begära en extra stämma för beslut om säkerhetsdörr.

– Är det föreningen som har  ansvar för lägenhetsdörren och det sker ett byte är det givetvis föreningen som står för kostnaden.

Egenägt boende

Boende i villa, ägarlägenhet eller liknande typ av egenägt boende bestämmer själv vilken typ av dörr hen vill ha.