Tema

Foto: Foto: Aleksandr Davydov

​​​​​​​Låt de skriva under för testamentets laga kraft

Vi vill att partner eller barn ska avstå sin arvslott i ett första skede.

  • Publicerad 10:53, 27 maj 2020

Detta är en temaartikel på Mitti. Innehållet kan vara kommersiellt och är fristående från Mittis redaktionella material.

Från det att barnen delgivits testamentet har de sex månader på sig att begära jämkning av eller klandra det.

Jag och min fru har barn från tidigare äktenskap. Vi har skapat ett testamente som säger: Om jag dör före min fru eller tvärtom ska efterlevande maken ärva fastigheter och likvida medel i sin helhet. När vi båda har gått bort ska kvarlåtenskapen fördelas i lika delar mellan våra barn. Vilket innebär att antingen min frus eller mina barn ska avstå sin arvslott när den första av oss gått bort.

1. Håller detta testamente juridiskt?

2. Hur vinner testamentet laga kraft?

3. Ska vi låta våra barn underteckna arvsavsägelser tills vi båda har gått bort?

För att kunna tolka ett testamente är det viktigt att en jurist får titta igenom testamentet ordentligt. Utan att ha sett ert testamente och era exakta formuleringar förstår jag det som att det ni skrivit går bra att förstå och har innebörden som ni önskar.

Testamentet håller juridiskt, ni får testamentera på det sätt ni vill. Så länge ni får era signaturer bevittnade av två samtidigt närvarande, ojäviga vittnen, och testamentet i övrigt uppfyller formkraven, gäller testamentet. Särkullbarn, som era barn kallas, har dock rätt att begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, hälften av arvslotten.

För att undvika att barnen begär jämkning kan man skriva att om de väntar med att få ut sina arv tills ni båda gått bort så får de hela sina arvslotter, men att om de jämkar så får de endast laglotterna.

Testamentet kan vinna laga kraft först när en av er har gått bort. Antingen kan era barn efter dödsfallet godkänna testamentet skriftligen, då vinner det laga kraft direkt. Eller så kan den av er som överlever den andra delge dem vidimerade kopior av testamentet. Från det att barnen delgivits testamentet har de sex månader på sig att begära jämkning av eller klandra det. Om halvåret passerar utan någon invändning har testamentet vunnit laga kraft istället.

Era barn kan också redan nu skriva under på att de godkänner testamentet och avsäger sig rätten till arv fram till att ni båda gått bort.