Tema

Foto: Per Berglund

Kan en delägare av ett hus kräva försäljning?

Äger ni en fastighet ihop ska du känna till det här om den ena vill sälja.

  • Publicerad 09:22, 4 maj 2020

Detta är en temaartikel på Mitti. Innehållet kan vara kommersiellt och är fristående från Mittis redaktionella material.

Varje delägare har alltså lika mycket att bestämma om, oavsett ägarandel.

Två personer äger en fastighet ihop. Den ena äger 10 procent och den andra äger 90 procent. Kan då exempelvis den som äger den mindre delen av fastigheten begära försäljning via offentlig aktion oavsett vad den andra personen anser?

Att samäga en bostad är ofta ekonomiskt sett en fördel. Man kan dela på alla kostnader och gemensamt se till att bostaden blir skött på rätt sätt. Men ofta kanske man inte själv valt att samäga en bostad.

Man kan exempelvis ha fått en fastighet i arv att dela med sina släktingar. Det kan innebära att konflikter om frågor man inte är ense om uppstår.

Om delägarna har olika ekonomiska förutsättningar kan det förr eller senare uppstå ett läge där någon av delägarna upplever att huset är en alltför stor ekonomisk belastning och vill sälja sin andel.

Alla beslut som rör en samägd bostad ska fattas så att alla delägare är överens, med undantag för rent akuta förvaltningsåtgärder. Varje delägare har alltså lika mycket att bestämma om, oavsett ägarandel. Om en delägare skulle vilja sälja huset, medan övriga delägare vill behålla det men inte kan köpa ut den delägaren, så har delägaren ändå rätt att begära att huset säljs.

I värsta fall kan detta innebära att delägaren behöver lämna in en begäran hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. En offentlig auktion innebär ofta att delägarna inte får lika mycket pengar för huset som de kunde ha fått.

I ditt fall kan alltså delägaren som äger 10 procent av huset begära att huset säljs via offentlig auktion, trots att delägaren som äger 90 procent motsätter sig detta.

Det går dock att undvika en offentlig auktion om delägaren som äger 90 procent har möjlighet att köpa ut delägaren som inte längre vill vara samägare.

Ägarna kan även sluta ett så kallat samäganderättsavtal. Då kan man exempelvis avtala bort rätten att sälja fastigheten på offentlig auktion. Ett samäganderättsavtal innebär också en möjlighet att reglera flera andra frågor som kan bidra till att underlätta samägandet.