Tema

Har du koll på vilka regler som gäller för gåvor? Foto: Syda Productions

Du kan ge bort gåvor – men tänk på reglerna

Kan jag ge gåvor trots att jag fått egendom med fri förfoganderätt?

  • Publicerad 12:28, 28 jul 2020

Detta är en temaartikel på Mitti. Innehållet kan vara kommersiellt och är fristående från Mittis redaktionella material.

Laglotten är en hälftendel av arvslotten.

Jag är änka och har genom ett testamente fått egendom med full förfoganderätt. Jag kan inte skriva ett nytt testamente men kan skänka bort allt jag har. Kan jag skriva ett gåvobrev till mina barn på fastigheten jag bor i och att jag bor kvar?

Att få något med fri förfoganderätt innebär som du säger att du inte kan testamentera över det du fått eftersom din makes del av arvet vid din död ska gå till din makes eventuella efterarvingar. Om det istället skulle ha stått att du ärvde din makes egendom med full äganderätt hade du kunnat styra över arvet mer fritt.

Du kan däremot ge bort gåvor. Men det man bör tänka på är att det finns skyddsregler för din avlidne makes eventuella efterarvingar, de som har rätt att ärva hans andel när du gått bort.

Har den efterlevande maken, alltså du i detta fall, utan hänsyn till den först avlidnes arvingar, orsakat väsentlig minskning (ca en fjärdedel av egendomen) av sin egendom genom gåva eller liknande, ska detta kompenseras. Då ska vederlag utgå till arvingarna efter den först avlidne, för den del av minskningen som inkräktar på deras andel i dödsboet. Detta vederlag ska tas från den efterlevande makens arvingars lott.

Det finns dessutom regler om förskott på arv som gäller dina barn emellan. Gåvor som getts till en bröstarvinge ska som huvudregel avräknas som förskott på dennes arv, om inte annat har föreskrivits eller måste antas ha varit avsett. Därför är det bra att skriva om man önskar att gåvan ska vara förskott på arv eller inte.

Utöver detta finns ett så kallat förstärkt laglottsskydd. Laglotten är en hälftendel av arvslotten. Om gåvan inskränker dina bröstarvingars rätt till laglott och är given under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente ska gåvan återbäras eller ersättas på annat sätt. Detta gäller oavsett om det skrivits något om att gåvan inte är förskott på arv.

Det är alltså viktigt att tänka på dessa regler innan man ger en gåva.