Tema

Foto: MostPhotos

Detta sker i praktiken när en nära har avlidit

Vad händer med våra konton om min man dör? Sanna Wetterin svarar!

  • Publicerad 12:57, 18 mar 2020

Detta är en temaartikel på Mitti. Innehållet kan vara kommersiellt och är fristående från Mittis redaktionella material.

Det är först när bouppteckningen är gjord som fördelningen av tillgångarna görs

Min make och jag har inga gemensamma barn. Han har två egna vars arv han vill minska. Vad händer med konton som står i mitt namn vid min mans död? Ska de med i bouppteckningen? Borde vi ha äktenskapsförord? Har det betydelse om våra konton skulle stå i mitt namn?

När någon går bort ska det upprättas en bouppteckning, alternativt en dödsboanmälan ​om den avlidne saknar tillgångar. Bouppteckningen är en sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makens tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska efter en bouppteckningsförrättning skickas in till Skatteverket för registrering.

Så svaret på din fråga är ja, även dina konton ska tas upp i bouppteckningen. Det är dock viktigt att skilja på bouppteckning, bodelning och arvskifte. Det är först när bouppteckningen är gjord som fördelningen av tillgångarna görs. När det finns en efterlevande make i livet ska först en bodelning ske, och därefter ett arvskifte. I  bodelningen ska giftorättsgods hälften delas, om inte den efterlevande maken begär jämkning och väljer att vardera make håller alla eller delar av sina tillgångar utanför delningen. Enskild egendom hålls oavsett utanför bodelningen. Det som sen faller på den avlidne makens lott ärvs enligt lag eller testamente.

I bodelningen antecknas både dina och din makes tillgångar. Sen görs en fördelning på det sätt du önskar, en hälftendelning av allt, av en del, eller ingen hälftendelning alls. Det som gjorts till enskild egendom ingår inte i delningen.

Därför kan det vara klokt att skriva ett äktenskapsförord som gör dina tillgångar till enskild egendom. Ni kan även låta era konton stå i ditt namn. Om din makes barn ifrågasätter varför han gett bort sina pengar kan dock dessa transaktioner klandras.

Efter bodelningen ärver din makes barn hans andel, om han inte skrivit ett testamente. Så om han vill att du ärver honom kan han skriva ett testamente. Barnen har rätt till sina laglotter om de jämkar testamentet, men inte till hela arvet.