Hur gammal är en ungdom?

  • Publicerad 10:56, 30 jan 2015

Det här är ett blogginlägg på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens.

Som fältassistenter jobbar man med ungdomar. Många ringer till oss om ungdomar som är ute på nätterna men när vi åker dit är ”ungdomarna” ofta för gamla för att vi ska kunna arbeta med dem. Är en person över 18 kan vi bara hjälpa till som medmänniskor, personen är myndig och får ta ansvar för sig själv. Stör en myndig person ordningen är det en polisiär fråga. Det har fått oss att fundera på vad en ungdom är? Definitionen på barn är lätt: barnkonvention säger att ett barn är en människa som ännu inte fyllt 18 år. Definitionen av ungdom är däremot svårare. På nätet finns tre ungdomsdefinitioner som överlappar varandra och påverkar vårt arbete.

Det första kommer från internationell ungdomspolitik och används bland annat av olika EU-program och Stockholms kulturförvaltning. Enligt den är ungdomar alla människor upp till 25 år, ibland ännu äldre. 25 är gränsen för att söka de flesta ungdomsstipendium och för att delta i olika utbytesprogram för unga finansierade av EU.

Den andra definitionen är juridisk och används av socialtjänst, polis och andra myndigheter. Enligt den är man barn tills man är 18 år. Dock säger socialstyrelsen att ”omsorgen om barn och unga sträcker sig upp i 20-årsåldern”. Man blir även myndig på olika sätt i olika åldrar. Sociala myndigheter ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad vid till exempel skilsmässor. Vid 15 blir man straffmyndig, byxmyndig och trafikmyndig. Från 16 får man gå till vissa sociala hjälpinstanser utan att de kontaktar vårdnadshavare. Du får gå på systemet när du är 20.

Den tredje definitionen är den nationella standarden för ungdomsarbetslöshet. SCB och Arbetsförmedlingen definierar en ungdom som en person mellan 16-25. Detta har även blivit målgrupp för de arbetsmarknadsåtgärder som specialiserar sig på att få arbetslösa ungdomar i arbete.

Vid sidan av alla andra definitioner på ungdomar tonåringar, preteens, tweenies med mera finns en fjärde definition. Boutredningen definierar ungdomstiden som en livsfas mellan 18-30 som påverkas av boendesituation. Så länge som man inte har ett eget boende kan man befinna sig i en ungdoms fas. Denna fas börjar när man fyller 18.

Det verkar som att begreppet ungdom används när man vill beskriva en kategori som inte uppfyller FN:s definition av barn. Det är dessutom svårt att se skillnad på en 17-åring och en 18-åring så det är inte konstigt att vi får samtal om ungdomar som festar. Turligt nog är ungdomarna både trevliga och duktiga på att berätta om sin ålder.

Hur ska vi säga? Vår målgrupp är inte alla barn. När vi arbetar hjälper vi så klart alla barn som behöver hjälp, ju yngre de är desto viktigare. Vår huvudsakliga målgrupp är 10-18 år. Kanske ska vi säga att vi arbetar med barn i åldern 10-18 år, eller ungdomar 10 till och med 17 år? Hur blir det då med de som vill söka kulturstöd eller arrangera ett EU-utbyte med oss? Vi kanske får säga att vi jobbar med barn 10-18 år och de som vill söka kulturstöd och EU-utbyten…?

Mer från Fältassistenterna på Kungsholmen