#ettsthlm

Oeniga. Anna König Jerlmyr (M), Karin Wanngård (S) och Peter Wallmark (SD) har olika syn på behovet av social sammanhållning. Foto: Arkivbilder Pekka Pääkkö/Stefan Källstigen

Sammanhållning? Det är upp till individen!

Behövs det mer gemensamma värderingar? Sänkta skatter? Eller mer ekonomisk omfördelning? De ideologiska skillnaderna blir tydliga när partierna ger sin syn på hur den sociala sammanhållningen i Stockholm ska stärkas.

  • Publicerad 11:46, 8 jan 2022

Det betyder inte att man behöver vara lika, tänka lika eller hålla ihop för sakens skull.

DET HÄR ÄR DEL 3 I EN ARTIKELSERIE OM SOCIAL SAMMANHÅLLNING. LÄS ÄVEN DEL 1 OCH DEL 2.

Färre ungdomar ska dras in i kriminalitet. Fler ska klara skolan. Fler ska få jobb och bli självförsörjande.

Det är tre punkter där alla är överens, när Mitt i ber de politiska partierna i Stockholm att säga vad de vill göra för att stärka den sociala sammanhållningen i stan.

Enigheten upphör

”Jobb och egen försörjning är ofta vägen till att bli del av ett större sammanhang”, skriver Moderaterna – och liknande formuleringar finns hos Vänsterpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna.

Men sen upphör enigheten.

Dels har partierna olika syn på vad som krävs för att skapa jobb och hur man får en bättre skola. De borgerliga vill ha bättre företagsklimat. Till vänster vill man stoppa friskolornas vinstuttag.

Men partierna är inte heller överens om vad det är som skapar social sammanhållning – eller ens hur viktig frågan är.

Ekonomisk jämlikhet

För partierna till vänster stärks sammanhållningen av ekonomisk jämlikhet och väl utbyggda välfärdssystem: ”Fler måste få det bättre för att kunna känna sig delaktiga”, skriver Clara Lindblom (V).

Moderaterna tar avstånd från ”kollektivismen”, lyfter fram individens ansvar och tonar även ner behovet av att hålla ihop.

"Upp till var och en"

”Sammanhållning är bra. Men det innebär inte att man per definition behöver vara lika, tänka lika eller hålla ihop för sakens skull. Tvärtom är det i slutändan upp till var och en av oss”, skriver Anna König Jerlmyr (M).

Erik Slottner (KD). Foto: Sacharias Källdén

Kristdemokraterna skiljer sig från Moderaterna genom att understryka värderingarnas och familjens betydelse för sammanhållningen – klassiska konservativa ingredienser.

Kollektivt ansvar

SD:s Peter Wallmark nämner inget om värderingar, men menar att ”sammanhållning innebär ett gemensamt, kollektivt ansvar för det svenska samhället”.

Statsvetaren Björn Östbring, som forskar om liberalism och nationalism i rikspolitiken, ser en tydlig ideologisk vattendelare.

– Det svenska partilandskapet är splittrat när det gäller den grundläggande synen på vad Sverige är för typ av politisk gemenskap och vad som krävs för att upprätthålla den, säger han.

Nationell gemenskap

– Det finns ett nationalistiskt svar som betonar värdet av gemensamt språk, normer och värderingar, att ett fungerande samhälle kräver en social sammanhållning som en nationell gemenskap kan ge, framhåller Björn Östbring.

Jan Jönsson (L) Foto: Claudio Britos

Liberaler tänker sig i stället ett slags ”samhällskontrakt”, menar han, där det räcker att följa lagen, att arbeta och betala skatt.

– I den liberala visionen behövs egentligen inte någon social eller kulturell likhet, säger Björn Östbring.

"Leva som de önskar"

Jan Jönsson (L) utvecklar: ”Samhörighetskänslan ska vara mot Sveriges lagar, inget annat. I övrigt får människor leva som de önskar. Sammanhållning som sker på bekostnad av andra människors frihet är oacceptabelt.”

Enligt Östbring har idén om social sammanhållning ingen självklar plats heller inom vänstern, där en frihetlig mångkulturalism länge varit idealet.

"Inte så enkelt"

– Mycket demokratiteori tar antingen samhällsgemenskapen för given, eller så tänker man att de demokratiska principerna räcker för att generera nödvändig lojalitet och legitimitet. Jag är inte säker på att det är så enkelt, säger han.

Snabböversikt: Så vill partierna stärka den sociala sammanhållningen i Stockholm

Vänsterpartiet: ”Ökad jämlikhet och att fler människor kommer i arbete ger starkare social sammanhållning. Tyvärr driver en del partier en politik som leder till större klassklyftor och ojämlikhet, vilket inte är bra för sammanhållningen.”

Socialdemokraterna: ”Gör upp med marknadsskolan, minska skolsegregationen, öka jämlikheten. Satsa på fler offentliga mötesplatser och se till att alla barn har råd med fritids­aktiviteter. Och folk måste ha råd att bo i Stockholm.

Feministiskt initiativ: ”Framförallt behöver vi en välfärd som går att lita på. Människor måste också känna att politiken faktiskt har möjlighet att förändra samhället till det bättre. Det behövs mer samverkan i stället för spel.”

Miljöpartiet: ”Fortsätt investera i en skola som fångar upp varje barn och gör det möjligt för fler att förverkliga sina drömmar. Bygg bostäder som människor har råd med och
se till att de finns spridda över hela staden och länet.”

Centerpartiet: ”Se till att fler barn får se sina föräldrar gå till jobbet varje dag. Fler vuxna, särskilt kvinnor, måste komma in på arbetsmarknaden och få egen försörjning.
Det är viktigt att se den inneboende kraften i varje människa.”

Liberalerna: ”Se till att barn och unga klarar skolan. Närvaro, studiero och ett skolklimat som premierar ansträngning. Stöd till barn och unga så att de inte dras in i kriminaliteten. Bättre samverkan mellan socialtjänst, skola och polis.”

Kristdemokraterna: ”Skolan är oerhört viktig för att bryta parallella samhällsstrukturer. När människor får ett arbete bryts bidragsberoende, social isolering och segregation. Vi betonar också det personliga ansvaret och värderingarnas roll.”

Moderaterna: ”Skapa ett bra företagsklimat så att fler får ­arbete och kan bli delaktiga i samhället. Det finns också ett personligt ansvar att vara en del av det samhälle vi lever i. Man måste inte tänka lika eller hålla ihop för sakens skull.”

Sverigedemokraterna: ”Utvidgad samhällsorientering för alla som får uppehållstillstånd. Fler vägar in på arbetsmarknaden genom lärlingsplatser som leder till riktiga arbeten. Mindre pengar till hemspråk och mer till utökad svenskundervisning.”

Visa merVisa mindre

Mer: #EttSthlm

#EttSthlm är en specialsida i Mitt i som letar svar på hur vi får ett mer sammanhållet Stockholm. Har du tankar kring ämnet? Förslag på teman vi borde ta upp? Maila gärna: petter.beckman@mitti.se