Vad gör då dessa tillsatser med våra kroppar?

  • Publicerad 10:43, 23 jun 2011

Så här ser det alltså ut. Skrämmande läsning men så VIKTIG anser jag.

Vi börjar med Becel

Becel
Vatten, vegetabilisk olja, vegetabiliskt fett, gelatin, salt (1,2%), emulgeringsmedel, (sojalecitin och E471 av vegetabiliskt fett), konserveringsmedel (kaliumsorbat), surhetsreglerande medel (citronsyra), arom, A- och D-vitaminer. Vatten, vegetabiliskt fett, växtsterolestrar (12,5%), kärnmjölk, maltodextrin, salt (0,8%), förtjockningsmedel (E401), emulgeringsmedel (E471 av vegetabiliskt fett), konserveringsmedel (kaliumsorbat), surhetsreglerande medel (citronsyra), arom, A och D-vitaminer.

Vatten inga problem

Vegetabilisk olja
är en rapsolja eller en blandning av rapsolja och solrosolja.Rapsoljan innehåller en del omega 3 som företaget som tillverkar becel gör reklamom i sin marknadsföring. Nu är detta inget bra omega 3, då vår kropp har svårt att tahand om omega 3-fettsyror från växtriket. Den enda naturlig omega 3 för oss, finns ifet fisk och det är den enda som vi kan tillgodogöra oss på rätt sätt. Rapsolja innehåller ännu högre halter av omega 6 (vilket också står på paketet).Detta är ett problem då vi ofta får i oss för mycket omega 6 i förhållande till rättomega 3.Solrosolja ska vi vara mycket försiktiga med då solrosen dels är tungt besprutad ochdessutom utvecklar polyaromatiska kolväten vid framställningen.

Vegetabiliskt fett är oftast mättad palmolja eller palmolja blandad med mättatkokosfett.  Palmoljan kommer från Indonesien och Malaysia. För att få ut olja urpalmfrukten används värme (drygt 100 grader). Vid uppvärmningen bildascancerogena bensopyrener (polyaromatiska kolväten) som inte är så lämpliga att äta för mycket av och under för lång tid i livet. (Det är samma farliga ämnen som bildasnär man bränner korv eller kött på grillen.) Bensopyren ökar risken att vi ska drabbas av fem matrelaterade cancerformer. Bröstcancer, prostatacancer, cancer ibukspottskörteln, njurcancer och ändtarmscancer. För att få palmolja till oss i Sverige så används tankbåtar. Genom ett undantag i EU:s livsmedelslagstiftning får också fartygstankarna som importerar oljor transportera lösningsmedel på vägen ut från Sverige och rester hittas ofta i produkter som innehåller palmolja. Lösningsmedel, som aceton, glykol, metanol, svavelsyra och hexan (bensin) är bara några av dem. Eventuella rester av detta försvinner när fettet renas, enligt Livsmedelsverket och margarinindustrin. Nu är inte så fallet, utan i över 100 tester som gjorts på laboratorier har man hittat rester av tveksamma kemiskaämnen som blivit kvar i våra lättmargariner. Gelatin som oftast används inom livsmedelsindustrin, är tillverkat av svinsvål, men även gelatin av nöt är vanligt förekommande. Råvaran härstammar från slaktbiprodukter från djur som vid veterinärkontroll godkänts som människoföda. Proteinet (kollagenet) utvinns från råvarorna genom hydrolys, dvs. det extraheras i varmt vatten. Det proteinhaltiga vattnet går därefter igenom olika steg som rening, avsaltning, förtjockning, sterilisering, och torkning.

Salt 1,2% inga större problem.

Sojalecitin är nog det värsta som vi har i margariner. För att dra ur lecitinet ur sojabönan används extrationsbensin (hexan), dessutom finns aceton med i framställningen. Undvik alltid alla produkter som innehåller sojalecitin.

Emulgeringsmedel E471 (av vegetabiliskt fett) görs bl.a. av resterna som man får kvar när man pressar rapsolja. Används för att blanda det mättade fettet med den betydligt lösare palmoljan. Metoden att framställa mono- och diglucider av vegetabiliska fetter är omdiskuterad, Roy Firus en av Världens främsta experter när det gäller hur olika ämnen tillverkas, anser att det bildas cancerogena ämnen och att E471 är för dåligt undersökt hur det påverkar oss människor för att användas i mat.

Konserveringsmedel kaliumsorbat E202 är en riktig värsting. Ett av de ämnen som på sikt framkallar KOL hos rökare och dessutom en av de konserveringsmedel som kan ge astmaanfall om man är astmatiker. Det är inte ovanligt med svåra allergiska reaktioner. E202 är ett av de konserveringsmedel som varnades för i en Engelsk undersökning då ämnet kan göra barn oroliga och aggressiva. 

Nitrit och nitrat E249-E252 reagerar med sorbater E200-E203 och bildar mutagena kemiska föreningar som skapar bestående ärftliga skador. E250 finns i de flesta pålägg, E202 i Lätt & Lagom som man brer under pålägget.

Surhetsreglerande medel (mjölksyra, natriumcitrat eller citronsyra) inget problem. Arom alla aromer som inte är helt naturliga ska vi vara försiktiga med. De tillverkas av kemiska ämnen och de allra flesta är hemliga. Vad man vet är att rökarom är en av de farligaste aromerna vi har i livsmedel och att smörarom kommer straxt därefter. En arom blandas av många olika kemiska ämnen. Det är inte ovanligt att en arom kan innehålla upp till 50 olika kemiska ämnen. Hur många det finns i smörarom är hemligt. Vad man vet är att det finns 1000-tals olika aromer på marknaden, tillverkade av 10.000-tals kemiska ämnen. Vitamin A och D som är konstjorda. Under den kemiska behandlingen av oljor försvinner det mesta av de naturliga vitaminerna och dessutom har vi i Sverige ofta brist på dessa vitaminer, därför sätter man till konstgjorda för att motverka underskottet. Mycket tveksamt men inte direkt farligt i de mängder det handlar om.

Betyg från Tommy Svensson föreläsare och författare: Innehåller nästan bara skräpprodukter. Ev. solrosolja som kan innehålla polyaromatiska kolväten, palmolja (en av de sämsta oljorna), gelatin bör inte finnas i dessa produkter, sojalecitin en riktig "värsting", emulgeringsmedel som är tveksamt, ett rent av farligt konserveringsmedel, det värsta av allt arom och dessutom konstgjorda vitaminer. Till detta kommer alla kemiska ämnen som används vid framställningen.