- Vi fick uppdraget för att vi har en kombination av ett bra stadsbyggnadsprojekt, egen förvaltning, en stark arkitektonisk utformning och en social handlingsplan”, säger David Johansson, ansvarig för den regionala utvecklingen på fastighetsbolaget Balder. Foto: Olof Plym Forshell

Från miljonprogram till framtidens boende

Hotell, saluhall, ett levande torg – och cirka 800 nya bostäder. Det är fastighetsbolaget Balders vision för Hallonbergen Centrum – en vision som även omfattar en social handlingsplan som ska skapa jobb för unga samt förbättra områdets skamfilade rykte. Och i Rissne blir det bland annat cirka 400 lägenheter i Gaudí-­inspirerade hus i organiska former med gräs (!) på taket.

  • Publicerad 09:40, 3 jan 2019

Det som står högst på listan är att skapa jobb, inte minst för ungdomar.

I våras stod det klart att det blev fastighetsbolaget Balder med sitt idékoncept som blev vinnaren när Sundbybergs stad sålde ut Hallonbergen Centrum och Rissne centrum. Ör centrum såldes strax dessförinnan till Folkhem.  

– Vi gjorde en analys av området och såg att i Hallonbergen fanns bästa tänkbara förutsättningar för utveckling. Här finns kommunikationer, grönområden, Lötsjön och närheten till Ursvik, berättar David Johansson, ansvarig för den regionala utvecklingen på fastighetsbolaget Balder. 

Vi träffar honom på Balders kontor en trappa upp i Hallonbergen Centrum, ett centrum som byggdes redan 1973 och som i ärlighetens namn sett sina bästa dagar.  

– Imagemässigt ligger ju Hallonbergen lite längre ner på skalan, men under tiden vi har varit här har vi lärt känna ett helt annat område. Här bor människor som är stolta över sitt område och många bor här hela livet, säger han.  

Redan i dag är Hallonbergen en mötesplats med t-bana och busshållplats, här finns ett dagligt grundflöde med cirka 12 000 människor per dag. 

Hallonbergens Centrum i dag och som det kommer att se ut om cirka tio år då hela projektet har genomförts. Foto: Olof Plym Forshell, illustration: 3XN

Balder säger sig vilja göra skillnad på ett sätt som normalt inte tillskrivs en fastighetsägare.

Deras idékoncept och ideologi går ut på lokal närvaro, de anställer boende i området som bland annat fastighetsskötare och vill även förvalta det man byggt. 

– Vi fick uppdraget för att vi har en kombination av ett bra stadsbyggnadsprojekt, egen förvaltning, en stark arkitektonisk utformning och en social handlingsplan, säger David Johansson. 

Och Balder har en historia av framgångsrik utveckling i socialt utsatta områden. Bolaget äger fastigheter i Bergsjön utanför Göteborg, Vårby gård och Rosengård i Malmö.  

– Vår ägare Erik Selin är socialt engagerad, det genomsyrar hela vår kultur. Några av Balders ledord är hjärta, närhet, enkelhet. Det som står högst på listan är att skapa jobb, inte minst för ungdomar.

Att Hallonbergen redan nu är ett område i förändring råder det ingen tvekan om. Flera byggprojekt pågår redan och inom 10 år kommer befolkningen fördubblas i antal. Wallenstam bygger cirka 800 lägenheter med första inflytt nästa år. Äldreboendet kommer att vara kvar, den närliggande skolbyggnaden likaså. Balder kommer att bygga både hyresrätter och bostadsrätter i området samt komplettera med nya förskolor. 

Utanför centrumet, som i dag domineras av bussterminalen och en parkeringsplats, vill Balder skapa en torgmiljö och levande mötesplats. En saluhall finns även med i planerna. 

– Här finns redan all världens mat, så det är en perfekt plats för en saluhall, tycker David Johansson. 

Men det mest iögonfallande kommer att bli det planerade hotellet med cirka åtta våningar som går under arbetsnamnet Raspberry hotel. Det ska byggas ovanpå centrumet, och vissa delar rivs för att ge plats åt en pampig entré. 

– Hotellet kommer att ge Hallonbergen ett helt annat utseende och även attrahera företag, säger han. 

Efter medborgardialog och samråd väntas arbetet med detaljplanen vara klart 2021. Första spadtaget kan tas runt 2021-2022 och hela bygget ska stå klart om cirka tio år. 

– Eftersom det är lång tid kvar vill vi fräscha upp centrumet. Vi ökar på belysningen, målar, tittar på yttre miljöer som upplevs som trygga och ger centrumet en viss ansiktslyftning redan nu. 

De Gaudi-inspirerade husen förvandlar Rissne Centrum till en sagopark, enligt arkitektföretaget 3XN. Foto: Olof Plym Forshell, illustration: 3XN

På Rissne torg där centrumbyggnaden i dag inhyser bland annat vårdcentral och matbutik kommer det också att bli stora förändringar.  

– Den nuvarande centrumbyggnaden kommer ersättas av nya butiker och service i anslutning till tunnelbanestationen, säger David.  

Cirka 400 lägenheter är planerade.  

– I Rissne har vi valt en öppen arkitektur, men för att skapa trygghet vill vi ha aktiviteter i husens bottenvåningar, som butiker och även en fritidsgård. Vi tror att arkitekturen kan förändra beteende och skapa en tryggare plats, säger han. 

Balders ambition är att jobba med inslag av trä och tegel för att bryta av mot miljonprogrammets betong. De rundade, Gaudí-inspirerade bostadshusen kommer att ha gräs på taken, framför allt för att fungera som dagvattenmagasin.  

Enligt det danska arkitektföretaget 3XN, som fått uppdraget att rita både Hallonbergen C och Rissne, lämnar ”byggnaderna (i Rissne) med sin organiska form plats för större träd och en känsla av att man bor i en sagopark. Alla lägenheterna blir hörnlägenheter med utsikt i minst två riktningar.” 

Även kommunikationerna var det som lockade Balder till Rissne. 

– Utöver närheten till bussen, nya tvärbanan som är planerad till 2021 samt E18 och E4 bygger vi husen i direkt anslutning till Rissnes tunnelbanestation, säger David Johansson. 

Foto: Olof Plym Forshell