Åke Gerdt, projektledare på Seom, Sollentuna Energi och Miljö AB, räknar med att skärmbassängen är i gång till vintern. Foto: Pauline Cederblad, Seom

Edsviken får renande bassänger

Efter beslut i mark- och miljödomstolen har Sollentuna kommun och Seom inlett arbetet med att anlägga en skärmbassäng för att rena vattnet i Edsviken. I bassängen, som liknas vid en damm, samlas föroreningarna i botten och blir enklare att rensa bort.

  • Publicerad 09:33, 21 maj 2019

Vi kommer att fånga upp sedimenterade partiklar, i vilken mängd är svårt att säga.

De kämpas på många fronter med att vi ska bli varsammare med vår natur. Ibland kan det tyckas som en trög process. Redan förvintern 2016 planerade Sollentuna kommun för att kunna rena vattnet i Edsviken med hjälp av skärmbassäng. Tillståndet beräknades dröja 9–15 månader.

Nu, drygt två år senare, har kommunen ett okej från mark- och miljödomstolen. I höst ska arbetet med att bygga skärmbassängen påbörjas och Åke Gerdt, projektledare på Seom, Sollentuna Energi och Miljö AB, räknar med att bassängen är i gång till vintern.

– Innan årsskiftet, säger han för att inte bli låst vid ett datum.

Metodens syfte är att rena dagvattnet som rinner ut i Edsviken. Med dagvattnet följer föroreningar och Edsviken innehåller för mycket näringsämnen.

Föroreningarna ska hejdas innanför skärmväggarna och sjunka till botten.

– Partikulärt bundna föroreningar sjunker till botten (sedimenteras) innanför skärmväggarna , säger Åke Gerdt. Tänk att du skickar ner sand, grus, smuts och vad det kan vara, i ett vattenglas. Om du skakar virvlar partiklarna runt, annars sjunker de ner till botten. Vi kommer att fånga upp sedimenterade partiklar, i vilken mängd är svårt att säga.

Skärmbassängen planeras börja i höjd med Sollentunavallen bort mot Edsbergs slott. Foto: Jonny Anderson

Åke Gerdt kan inte säga exakt hur bassängområdet kommer att se ut, det är vad han och kollegorna nu tittar på. Troligen kommer skärmbassängväggarna att förses med bryggor, över den långtgående skärmväggen och över de fyra tvärväggarna.

Klart är att de fem delbassängerna anläggs nedanför Sollentunavallen och i riktning mot Edsbergs slott. Åke Gerdt uppskattar att det bli en totallängd på 440 meter och 15-20 meter i bredd.

Metoden anses ge en direkt effekt. I framtiden behöver likväl reningen ske tidigare, innan dagvattnet når Edsviken. Eftersom Edsviken även tillhör Danderyd och Solna är det tre kommuner som får glädje av skärmbassängen i Sollentuna.