Vi vill ha ett levande blandat Kungsholmen

  • Publicerad 15:59, 1 sep 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Fler och fler väljer att bo på Kungsholmen. Under de senaste åren har både Stockholm stad och Kungsholmen vuxit i rekordtakt.

En växande befolkning ställer krav på fler förskole- och skol­platser och även förstås på kollektiv­trafiken samt ökar trycket på våra parker och grönområden.

Att Kungsholmen växer är något att glädjas över. Nya Moderaterna vill bygga fler bostäder och ge förutsättningar för fler jobb. På så sätt ökar också resurserna till förskolan, äldreomsorgen samt sjukvården.

Vi vill att Kungsholmen ska fortsätta vara en levande stadsdel, med en blandning av arbetsplatser, bostäder, butiker och restauranger.

En levande stadsdel behöver parker och grönområden. Nya Moderaterna vill därför fortsätta att rusta upp och utveckla Kungsholmens parker. Till exempel vill vi trygghetsanpassa parkerna såsom har gjorts i Rålambshovs- och Kronobergsparken.

Vi kommer även att fortsätta med den trädpolicy som Nya Moderaterna har infört i Stockholms stad, tillsammans med Alliansen, om att ett träd ska planteras för varje ny bostad.

Våra grönområden kan också utvecklas för att erbjuda aktiviteter och inte bara rekreation. De många och mycket populära utegymmen som nu finns runt Kungsholmen är exempel på detta.

Nya Moderaterna vill bygga vidare på vår vision om Kungsholmen i världsklass med vackra, trygga och tillgängliga parker för alla!

Tina Ghasemi (M), ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd och riksdagskandidat

Sara Jendi Linder (M), Kungsholmens stadsdelsnämnd och kommunfullmäktigekandidat

Henrik Sjölander (M), Kungsholmens stadsdelsnämnd och kommunfullmäktigekandidat

Britt Tryding (M), Kungsholmens stadsdelsnämnd och kommunfullmäktigekandidat

Under de senaste åren har både Stockholm stad och Kungsholmen vuxit i rekordtakt.