”Vi ska kunna vara stoltare över Haninge”

”Varje skattekrona ska användas på bästa sätt – i vårt Haninge ska rättigheter, skyldigheter och möjligheter vara lika för alla”, skriver Haninges oppositionsråd Martina Mossberg (M).

  • Publicerad 06:30, 8 jul 2018

Mycket av det bästa med Haninge hittar vi i det som ligger oss närmast.

I föreningslivet, i skolan, med arbetskollegorna, tillsammans med familjen och i det egna bostadsområdet.

Det är här som var och en av oss är med och gör Haninge till en ännu bättre kommun.

Men, det är också där saker och ting måste fungera.

För oss Moderater är det en självklarhet att alla som kan ska jobba

Martina Mossberg (M), oppositionsråd i Haninge

Du ska kunna lita på att barnen lär sig och har det bra i skolan, att äldreomsorgen tar hand om våra äldre, att bilen står kvar där du parkerade den och att det är ordning och reda såväl i det politiska ledarskapet som i ekonomin.

Haninge ska vara en kommun att vara ännu stoltare över än idag.

För oss Moderater är det en självklarhet att alla som kan ska jobba.

Vi vill också att fler både ska kunna bo och jobba i Haninge därför behöver vi bättre företagsklimat och fler företag som etablerar sig här.

Haningebornas livspussel ska gå ihop därför vill se bättre kommunikationer, fler infartsparkeringar och framkomliga vägar.

Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Moderaternas politik.

Detta för att kunna satsa på välfärdens kärna, på förskola, skola och på äldre. Idag lämnar alltför många elever skolan med ofullständiga betyg och i skolan känner sig många otrygga, det är en dålig start i livet.

Skolan behöver tydligt ledarskap, ordning och reda och ett fritt skolval

Martina Mossberg (M), oppositionsråd i Haninge

Hot och våld ska aldrig accepteras i skolan, trygga elever tillgodogör sig kunskaperna bättre, därför vill vi öka ordning och arbetsro i skolan. 

Vi vill också ha de bästa lärarna i vår kommun, därför ska vi säkerställa gott ledarskap i skolan, minska administrativa uppgifter för lärare så att de får mer tid för elever och undervisning.

Skolan behöver tydligt ledarskap, ordning och reda och ett fritt skolval.

Åren framöver kommer vi få fler äldre och fler småbarnsfamiljer så då behöver fler hemtjänst, äldreboende och barnomsorg.

För att se till att både vardagen och välfärden fungerar så ska varje skattekrona användas på bästa sätt.

Vi ska bryta utanförskap och möjliggöra klassresan för alla.

I vårt Haninge ska rättigheter, skyldigheter och möjligheter vara lika för alla.

Martina Mossberg (M)
Oppositionsråd