”Vi ser fram emot att Haninges äldre får träffa nära igen”

  • Publicerad 23:44, 20 sep 2020

Det har gått över fem månader sedan vi införde besöksstopp och hårdare rutiner på våra äldreboenden i Haninge.

Vi var bland de första kommunerna i landet som vidtog dessa åtgärder, en månad före regeringens nationella beslut.

Isoleringen blev en stor påfrestning

Martin Strömvall (KD)

För oss handlade det om att göra vad vi kunde för att skydda våra äldre så bra, och tidigt, som möjligt mot en smitta vi visste väldigt lite om.

Jag står fast vid att beslutet i våras var rätt att ta, men isoleringen kom att bli en stor påfrestning för många äldre.

Därför införde vi plexiglas utomhus på våra kommunala boenden, så att anhöriga kunde träffas på ett säkert sätt.

Men när vi nu går mot höst behöver besöksstoppets utformning ses över.

Nyligen förlängde regeringen det nationella besöksförbudet ytterligare en månad och utöver det har också en rad sociala aktiviteter inom äldreomsorgen som boule, bingo och utflykter ställts in, vilket ökat känslan av ensamhet och isolering.

Särskilt hårt har också pandemin slagit mot de äldre som lider av demens.

I Haninge har vi idag i princip ingen smittspridning på våra boenden, men står bra rustade inför en eventuell andra våg av covid-19.

Vi kan mer om viruset, vi har dragit lärdomar från våren och har säkerställt tillgången på skyddsutrustning.

Vi arbetar just nu också med hur vi kan möjliggöra säkra besök inomhus.

Våra snabba beslut i våras var nödvändiga

Martin Strömvall (KD)

Men det krävs att regeringen inte hindrar detta, utan också är beredd att agera.

Därför vill vi kristdemokrater att vi i höst ges rätten att erbjuda säkra anhörigbesök inomhus.

Dessutom önskar vi regionala regler snarare än nationella.

För oss i Stockholmsområdet vore det orimligt med ett landsomfattande besöksförbud, om smittspridning endast förekommer i andra delar av landet.

Våra snabba beslut i våras var nödvändiga för att skydda våra äldre.

Men isoleringens långsiktiga påverkan på äldres fysiska och psykiska hälsa måste också inkluderas, när regeringen ser över bestämmelserna för hösten.

Martin Strömvall (KD)
Ordförande i äldrenämnden i Haninge