Egen lya, som denna nyproducerade studentetta vid KTH, är högsta vinsten för studenter. Men som läget är krävs många års köande. Foto: Elin Angvarson

Vi kräver en ambitionshöjning från det moderatledda styret!

I dagarna har tusentals studenter börjat sina utbildningar på universitet och högskolor i Stockholm. Regeringens tidigare beslut om fler utbildningsplatser är något vi självklart välkomnar, men den fortsatta bostadskrisen i Stockholm lämnar nya studenter utan tak över huvudet, skriver Socialdemokratiska Studentklubben (SSK).

  • Publicerad 06:15, 3 feb 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Fler studenter kräver fler tillgängliga bostäder men det är tydligt att det blågröna styret i staden helt saknar viljan att bygga bort bostadskrisen.

I höstas släppte Sveriges förenade studentkårer (SFS) sin årliga bostadsrapport och föga förvånande är Stockholm fortsatt rödlistat. I rapporten konstateras att studenter inte lyckas hitta en fast bostad förrän långt in på terminen. Kötiderna är fortsatt långa där studenter tvingas vänta minst sex månader för ett korridorsrum och för en studentlägenhet kan kötiden vara upp till sex år! Under väntetiden tvingas studenter ut på en icke-fungerande andrahandsmarknad med ockerhyror och osäkra kontrakt.

Trots den akuta bostadskrisen i staden väljer den moderatledda majoriteten i stadshuset att förbise detta som ett problem för studenter. Under året 2020 hade kommunen som målsättning att markanvisa 900 nya studentbostäder. Den låga ambitionsnivån resulterade i att ynka 150 markanvisningar gjordes. Detta är inget annat än ett svek mot alla Stockholmsstudenter i behov av bostad. 

Till vårterminen 2021 har 41 955 studenter antagits till utbildningar på Stockholm universitet. Jämfört med samma period förra året är detta en ökning med 12 procent. Det i kombination med de blågrönas fallerande bostadspolitik är en ekvation som inte går ihop. Vi menar att en rejäl ambitionshöjning behöver införas om studenter ska kunna tacka ja till sina utbildningsplatser. Vi föreslår därför följande reformförslag för att återigen göra bostaden till en social rättighet:

Inför hyrestak för studentbostäder

Det är tydligt att marknaden för bostäder i Stockholm är en misslyckad sådan. Hyrorna för studentbostäder i Stockholm kan omfatta hela 64 % av fullt studiemedel. Det kan jämföras med vanliga hyresgäster som i genomsnitt lägger ungefär 28 % av sin disponibla inkomst på hyra. Vi menar att ett hyrestak för studentbostäder måste införas i Stockholm. Den nya normen ska vara att endast en tredjedel av studiemedlet ska avvaras för hyra.  

Inför en studentbostadsgaranti:

I valrörelsen 2018 gick Socialdemokraterna i Stockholm till val på en bostadsgaranti för unga. Tyvärr för det grönblå styret i Stockholm nu en politik som går tvärtemot denna ambition. Vi anser att Stockholm behöver gå längre och att en garanti för studentbostäder bör införas. En studentbostadsgaranti skulle kräva stora satsningar på byggandet av hyresrätter under en lång tid framöver, men är fullt möjlig om den politiska viljan finns.

Bötfäll kommuner som inte bygger:

Ska fler studenter hitta en bostad räcker det inte med att Stockholms stad ökar byggtakten, utan samtliga kommuner i hela Stockholmsregionen måste bidra till bostadsförsörjningen. Tyvärr ser vi hur flera kommuner vägrar ta detta ansvar. Landets regioner måste därför ges verktyg för att bötfälla kommuner som inte tar sin del av ansvaret, detta även om det kräver inskränkningar i det kommunala planmonopolet.

Om regeringens utökning av studieplatser ska få en önskad effekt måste bostadspolitiken i Stockholms stad bli en prioriterad studentfråga. Nyblivna studenter måste tillåtas fokusera på sina studier, inte sin bostadssituation. Ska detta ske måste byggandet av tillgängliga hyresrätter gå i första rummet.