”Vi kan skapa ett populärt gymnasium med hållbar ekonomi”

  • Publicerad 15:09, 16 okt 2019

Svar på insändaren ”Dags att lägga ner Tyresö gymnasium”. Vi vill börja med att tacka för att insändarskribenten lyfter en viktig fråga och för att Moderata ungdomsförbundet nu är tydliga med hur de ser på utvecklingen av Tyresö gymnasium.

Gymnasiets framtid och hur det ska utvecklas är en fråga som tål att samtala kring. Det är dock synd att i stället för att föra en konstruktiv debatt om hur vi utvecklar verksamheten väljer ni att ge upp och vågar inte ens ta tag i frågan.

Vi är helt övertygade om att en utveckling av Tyresö gymnasium är möjlig. Med relativt små medel och kloka genomtänkta lösningar, som Sveriges första utbildning till elbilstekniker, kan vi skapa ett populärt gymnasium med hållbar ekonomi.

 Vi vill att våra ungdomar ska ha ett gymnasium att söka till, om de vill

Tyresö har snart 50 000 invånare. Självklart ska vi ha ett bra gymnasium. Tyresö gymnasium har utmaningar, det sticker inte vi under stol med. Lösningen är dock inte att ge upp och lägga ansvaret och pengarna på andra utförare. De samordningsvinster som finns med övriga verksamheter är stora. När elevkullarna växer stort de närmsta åren och regionen får svårt att tillgodose behoven, är det en trygghet att driva ett eget gymnasium. Vi vill att våra ungdomar ska ha ett gymnasium att söka till, om de vill.

 Det är en trygghet att driva ett eget gymnasium

Grunden för gymnasiet är stabil med engagerade, kompetenta lärare, skicklig skolledning och nästan hundraprocentig chans till jobb om man sköter studierna. Utbildningen håller hög kvalitet och elever som tar studenten här har lätt att hävda sig på arbetsmarknaden. Det ska vi vara stolta över och fortsätta utveckla. Då kan Tyresö gymnasium bli en skola som fler väljer, både från Tyresö och andra kommuner. Att underskatta de ekonomiska incitamenten i det är att inte ta frågan på allvar.

Finns det arbetsmiljöproblem för lärare eller elever behöver det tas på allvar. Det är inte bara sunt förnuft utan också vårt ansvar som politiker. Vi tar med oss frågan och ser om gymnasiet kan lösa den tillsammans med fastighet. Lärare och elever ska trivas.

Christoffer Holmström (S) ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Agneta Hansson (L), vice ordförande 

Peter Söderlund (MP), gruppledare