”Vi hoppas att tonåringarna lockas av de större fritidsgårdarna”

  • Publicerad 18:00, 8 dec 2019

Svar på insändarna ”Hör jag verkligen hemma i Haninge?”, ”Synd och skam att ni gör såhär” och ”Barnrättskommunen som sparar på barnen.”

I dag beräknas Haninges mindre fritidsgårdar besökas av 3–5 procent av de unga mellan 13 och 19 år.

Det innebär att den största delen av våra unga inte besöker fritidsgårdarna. Besöken minskar också över tid.

Vi vill att fler ungdomar ska känna att fritidsgårdarna är attraktiva och vilja komma dit

Nicole Forslund (L) och Jens Davidson (KD)

Vi vill att fritidsgårdarna ska hålla hög kvalitet och möta det som unga vill ha för att gårdarna ska kännas attraktiva och att fler ska vilja komma dit.

Vi delar insändarnas bild av att ungdomsgårdarna är ett bra verktyg för unga att träffas i, det bidrar till gemenskap och möjlighet att göra saker tillsammans.

Vi vill att fler ungdomar ska känna att fritidsgårdarna är attraktiva och vilja komma dit.

Därför behöver våra fritidsgårdar utvecklas och förbättras.

För det krävs ett ekonomiskt utrymme som vi inte har. Nu frigör vi och styr om resurser från de mindre fritidsgårdarna till att utveckla och förbättra de större tonårsverksamheter.

Den öppna fritidsverksamheten för 10–13 åringar ska finnas kvar.

Att vara en barnrättskommun innebär att barnets bästa alltid ska beaktas och att barns delaktighet och inflytande är viktigt i beslut där barn berörs

Nicole Forslund (L) och Jens Davidson (KD)

Kommunen ska också arbeta för att möjliggöra föreningsdriven verksamhet på de platser där behov finns.

Haninge ska fortsätta ha fyra fritidsgårdar i centrala delar, en parklek och Lill-
leken.

Vi i Mittensamarbetet S, L, C och KD är överens om denna insatsen och ser den som nödvändig för att kunna bedriva kvalitativ fritidsverksamhet som lockar fler ungdomar i framtiden.

Att vara en barnrättskommun innebär att barnets bästa alltid ska beaktas och att barns delaktighet och inflytande är viktigt i beslut där barn berörs.

I den kommande utvecklingsinsatsen av kommunens fritidsgårdar ska kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans och i dialog med kommunens barn och unga undersöka på vilket bättre sätt vi kan bedriva verksamheterna framöver.

Nicole Forslund (L)
Ordf idrotts- och fritidsnämnden


Jens Davidson (KD)
Kommunalråd med
 ansvar för barnrättsfrågor