Vi behöver även dig

  • Publicerad 15:15, 13 jul 2014

Vi Kristdemokrater för en levande kyrka i Nacka vill inte att kyrkan reduceras till en serviceinrättning för kyrkliga riter såsom många människor ser på kyrkan i dag. Nej, vi vill ha en levande kyrka som bryr sig och följer den levande Gudens och Jesu ord i handling, predikan, sång, musik, barnverksamhet, diakoni. Vi vill ha en vaken, orädd och missionerande kyrka som syns, ser, hör, och handlar. En levande kyrka mitt i samhället som har öppna dörrar och är villig att samarbeta.

Men vi behöver bli fler. Du är varmt välkommen att delta. Vi behövs och du behövs!

Kristdemokraterna för en levande kyrka i Nacka