Väsbys Fairtrade-certifiering inget pris

Detta är ett prestigebeslut som inte tar till vara på våra skattekronor, menar insändarskribenten.

  • Publicerad 14:29, 14 jun 2017

Detta stämmer inte att Väsby är prisad, man betalar mycket för denna certifiering. Enligt beräkningar upp till 200 000 kronor årligen för att bibehålla certifieringen.

Att kommunen blir Fair Trade betyder inget. Det kostar flera hundratusen om året att upprätthålla, går knappt att mäta kommunalt och överskottet går till stora delar till LO, som till 50 procent äger svenska Fair Trade tillsammans med Svenska kyrkan. Vi betalar med andra ord för något som knappt går att mäta, kostar mycket och går till (genom LO) till ett politiskt parti.

Detta skulle kunna göras mycket billigare genom att helt enkelt ha bättre upphandlingar. Tänker inte politikerna på att de flesta upphandlingarna redan har ekologiskt som krav?

Detta är ett prestigebeslut som inte tar till vara på våra skattekronor.

Alexander Elling