Johan Svensk (MP) efterlyser mer fokus på fredsfrågorna. Foto: Mostphotos

”Varför så få frågor om fredsfrågan i valet?”

Johan Svensk, MP-kommunalråd i Haninge under den gångna mandatperioden, tycker att media ägnade fredsfrågan för lite uppmärksamhet i valet.

  • Publicerad 06:00, 13 nov 2018

Nu har vi klarat av det svenska valet.

De enda fredspolitiska debattinlägg i samband med detta som jag noterat har varit texter om vikten av svensk uppslutning bakom den av FN:s generalförsamling beslutade kärnvapenkonventionen.

Oavsett denna finns vapen nog för att föra gott om krig just nu – och fredspolitisk oförmåga nog att inte finna bättre sätt att hantera förekommande konflikter.

Klimatfrågan är uppenbarligen mycket viktig.

Den har fått stor uppmärksamhet vid bland annat genomförda partiledardebatter.

Frågan om fred eller krig är naturligtvis också mycket viktig.

Sverige kan göra mycket mer för världens fred och för fredskultur i hela samhället

Johan Svensk (MP)

Men trots detta har vare sig SVT:s eller TV4:s programledare ägnat något som helst uppmärksamhet åt fredsfrågan.

Sverige kan göra mycket mer för världens fred och för fredskultur i hela samhället.

Det viktigaste förslaget gäller fredskulturnätverkets förslag om att inrätta ett fredsdepartement.

Erfarenheten säger åtminstone några av oss att utan ett sådant kan utvecklingen förväntas bli densamma som gällt sedan 1918, nya vapen, fler krig.

Världen behöver freds­ministrar som kan gå i spetsen för nya fredsförsök, personer med egna departement som maktbas och världens freds- och konfliktforskare som expertresurs.

Hoppas på mer freds­insatser i media.

Det är lika viktigt, och hänger ihop med, klimatfrågan.

Johan Svensk (MP)
Politiker och fredsaktivist