Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier, Feministiskt initiativ Stockholm. Foto: Läsarbild Feministiskt initiativ.

Varför lyssnar inte de styrande på mammorna?

Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier från Feministiskt initiativ Stockholm skriver i en debattartikel att det är dags att de styrande börjar lyssna på mammorna för att få slut på det dödliga våldet. De vill också inrätta ett stödprogram till närstående som drabbats av dödsskjutningar.

  • Publicerad 15:05, 23 aug 2019

Ny termin, nya krafter och nya förhoppningar om framtiden. Så ser det ut för de flesta barn och föräldrar i dagarna. Men inte för alla. Vissa barn och föräldrar startar en ny termin med en förlorad son, bror, vän eller klasskamrat. Skolor, familjer och ungdomar som kommer få det oerhört svårt att återgå till en normal vardag efter en vår och sommar som kantats av dödsskjutningar och den efterföljande smärtsamma sorgen.

Redan i början av juli stod det klart att lika många personer dött i skjutningar i Stockholm som under hela förra året. Och sedan dess har ytterligare minst en ung man dött till följd av det dödliga våldet.
I dagarna kallade ett hundratal föräldrar i Järva som har drabbats av vapenvåldet ansvariga politiker, tjänstemän och polis till möte. Med röda band knutna runt deras huvuden som en symbol för det blod som spillts krävde de svar och ville diskutera lösningar. Men istället för svar fick de en uppläxning.

Enligt en mamma på plats hade en grupp föräldrar skrivit ihop ett uttalande om hur de ser på situationen. Men deras åsikter fick aldrig framföras utan de blev tillsagda att inte kritisera polis eller politiker. Istället för en diskussion om lösningar hade föräldrarna anklagats för att inte ha någon koll alls på sina barn. När de lyfte problem med en skola som inte fungerar hänvisades de till läxhjälp (som i många fall drivs av dem själva). Det är väldigt oroande beskrivningar av hur samarbetsinriktade föräldrar bemöts av samhällets högsta ansvariga.

För att få stopp på dödsskjutningarna krävs det gemensamma prioriteringar både nationellt och lokalt som utgår från de direkt drabbades verklighet. Det krävs att man lyssnar på de föräldrar, oftast mammor, som skriker sig hesa efter hjälp och stöd för att de har fått nog av våldet som drabbar deras barn.

Det är oftast mammorna som är de mest förtvivlade när deras söner dras in i våld och kriminalitet. Det är mammorna som nattvandrar, föreläser och organiserar sig. Det är mammorna som på nära håll ser hur brister i skolan, arbetslöshet, rasism och ekonomisk utsatthet slår hårdast mot deras egna, och områdets, barn. Och mammorna har fått nog och kräver svar från de styrande politikerna i Stockholm!

Det är inte besparingar på barns kultur och fritid de vill ha. Det är inte skattesänkningar och färre träffpunkter för unga. En meningsfull fritid, bra skolor och en stark välfärd är det som mammorna efterfrågar för sina barn.

I en rapport som bygger på intervjuer med kvinnor i Stockholms ytterstad säger mammorna också att de vill ha möjligheter till egenförsörjning för att slippa oron över att inte kunna försörja sina barn. Samhällsförändring börjar ofta med satsningar på kvinnor. Ändå är det satsningar på kvinnor, barn och unga som det grönblåa styret i staden skär ner på.

För att få ett slut på våldspiralen som tar livet av unga människor efterfrågar mammorna samarbete och stöd från polis och andra myndigheter. Därför vill vi att staden inför metoden GVI – Group Violence Intervention, som bygger på ökad samverkan där anhöriga ges en central roll. Vi vill också inrätta ett stödprogram till närstående som drabbats av dödsskjutningar eller som är anhöriga till personer med kriminell livsstil.

Det är dags att stadens styrande politiker lyssnar på mammorna. Det är anmärkningsvärt att engagerade föräldrar möts av uppläxningar istället för att ansvariga politiker sätter sig ner och lyssnar. Hör vad mammorna säger. Besparingar på barn och kvinnor i ytterstaden är inte rätt väg att gå!

Sissela Nordling Blanco, gruppledare Feministiskt initiativ Stockholm

Anna Rantala Bonnier, vice gruppledare Feministiskt initiativ Stockholm