Vargen på bilden är inte Södertörnsvargen. Foto: Mostphotos

”Varför inte se varg i Tyresta som positivt?”

”Skyddsjakten på Södertörnsvargen pågår på grund av ”tvingande skäl av social karaktär” enligt länsstyrelsen. Men varför skulle det inte kunna finnas vargar i Tyresta, som trots allt är en vildmark och nationalpark?”, skriver Ulf Djupedal och Birgit Gebel i Haninge.

  • Publicerad 10:09, 9 jan 2018

I Sverige antas cirka 300 vargar leva.

Detta antal motsvarar vad man på Naturvårdsverket menar är den undre gränsen för ”gynnsam bevarandestatus”.

En av dessa vargar har sedan juni befunnit sig i Haninge och Tyresöskogarna.

Då vargen är ett mycket socialt djur är det helt naturligt att hon söker sällskap/partner.

Frågan är väl hur hon skulle bete sig om hon hittar en partner.

I detta område finns många människor som promenerar med sina hundar och följaktligen har det kommit många rapporter om  möten mellan vargen och människor med hund.

Vargen har aldrig visat någon aggressivitet men hon har ibland varit närgången.

Att detta kan skapa osäkerhet och obehag måste man förstå.

Frågan är väl hur hon skulle bete sig om hon hittar en partner.

Området är stort nog för ett revir och det finns gott om vilda bytesdjur som till exempel de förkättrade vildsvinen.

Så om vi har ett problem kanske det består i att vi har en varg för lite.

Att få se en vild varg i naturen upplevs nog av de flesta av oss som en unik möjlighet som kan ge ett minne för livet

I centrum för det område där vargen synts till ligger Tyresta Nationalpark.

Varför måste då det göras så osannolikt att få uppleva varg i Sverige?

Tänk att kunna beskriva denna unika storstadsnära vildmark med att det till och med finns varg här.

Varför måste då det göras så osannolikt att få uppleva varg i Sverige?

I Rumänien lever mer än 3 000 vargar på en yta som är mindre än Götaland.

Varför måste vi hålla oss till det minsta antalet för ”gynnsamt bevarande”?

Länsstyrelsen har nu på grund av ”tvingande skäl av social karaktär som har ett allt överskuggande allmänintresse” beslutat om skyddsjakt på vargen trots att alla möjligheter att undvika detta ej kommit till användning (som skrämseltaktik med gummikulor).

Visst finns det ”tvingande skäl av social karaktär som har ett allt överskuggande allmänintresse”, men inte för att skjuta vargen utan för att bevara den.

Ulf Djupedal
Birgit Gebel