Hur tänkte ni, undrar insändarskribenten. Foto: Mostphotos

”Varför bryr ni er 
inte om kvaliteten 
på omsorgen?”

  • Publicerad 11:37, 19 nov 2019

Nu har Tyresö kommun bestämt att de två kvalitetskontrollers som finns ska tas bort.

Tyresö är, eller har varit, unika i Sverige genom sitt sätt att kvalitetsgranska 
socialtjänsten inklusive äldreomsorgen. Kvalitetskontrollers har besökt alla verksamheter alla tider på dygnet, gett förslag på förbättringar, krävt åtgärder när något inte fungerar och alla verksamheter har fått en ordentlig genomlysning.

Resultatet av granskningarna syns till och med i socialstyrelsens brukarundersökning.

Men nu ska de tas bort. Tyresö kommun hänvisar till andra som ska granska. Vilka andra? Ivo?

Hur tänkte ni nu Tyresö? Varför bryr ni er inte om de gamla?

Trött tant på blott 46, insändarskribent

Ivo kommer bara på förekommen anledning, när något redan hänt. Dessutom tittar de bara på det ärendet gäller, de går inte igenom hela verksamheter. Så någon utveckling av verksamheter är det inte tal om. Det går alltså inte att ersätta kvalitetskontrollers med Ivos eller andra myndigheters arbete.

Hur tänkte ni nu Tyresö? Varför bryr ni er inte om de gamla? Eller dem med funktionsnedsättning? Eller personer inom socialtjänsten överhuvudtaget?

Ändra beslutet, behåll era kvalitetskontrollers och fortsätt vara ett föredöme.

Trött tant på blott 46