”Utbilda ungdomar till badvakter”

Efter sommarens tragiska drunkningsolyckor måste säkerheten vid stränderna skärpas. Det skriver Pär Hommerberg, ordförande i Långsjö Fastighetsägareförening, i en insändare. Han föreslår att ungdomar utbildas till badvakter, som kan ge hjärt- och lungräddning.

  • Publicerad 09:47, 29 jun 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Badsäsongen började tidigt i år och tyvärr har flera drunkningar redan rapporterats. För några år sedan inträffade en allvarlig badolycka vid Långsjö­badet.

Säkerheten vid strandbaden i Stockholm och övriga landet är tyvärr inte så god som den borde. Utbildad personal finns på ett skrämmande litet antal bad, enligt statistik från Svenska Livräddningssäll­skapet­.

Det borde inte vara alltför svårt öka trygg­heten vid Stockholms omtyckta strandbad. Staden kunde genom­ förslagsvis idrottsförvaltningen och i samarbete med engagerade simföreningar utbilda främst ungdomar i hjärt- och lungräddning inför bad­säsongen. Ung­domarna skulle sedan få ferie­arbeten på ett antal­ bad som badvärdar. Upp­giften skulle främst vara att ­informera om sim- och badsäkerhet, vara synliga på stranden, hjälpa tillrätta och inte minst kunna ge hjärt- och lungräddning om och när något händer.

Detta tar inte på något sätt bort det ansvar vi alla har för att vara försiktiga och att noga se efter inte minst små barn.

Om arbetet startar nu kan badsäsongen 2019 inledas på ett tryggare sätt på Långsjöbadet och andra strandbad i Stockholm. Kostnaden eller snarare investeringen, är nog försumbar sett i ett större sammanhang.

Pär Hommerberg,

ordförande Långsjö Fastighetsägareförening