Arkivfoto: Mark- och miljööverdomstolens slusyn av bergtäktsområdet utanför Tungelsta. Foto: Läsarbild

”Tragiskt att bergtäkten får öppna i Haninge”

Insändarskribenten ”CF” menar att länsstyrelsen och Mark- och miljööverdomstolen måste tänka över riktlinjerna sedan den planerade bergtäkten i södra Tungelsta fått tillstånd.

  • Publicerad 10:07, 25 jun 2018

Med anledning av den tillståndsgivna bergtäkten och masshanteringsanläggningen vid Ekeby i Tungelsta skulle jag vilja bjuda in länsstyrelsen och Mark- och miljööverdomstolen till 2018.

Det verkar vara dags att uppdatera riktlinjer för beslutsfattande och domslut. Att riktlinjerna är få beror nog på att denna situation är unik.

Här har täkten nära till en etablerad ridskola där barn och ungdomar tillbringar sina eftermiddagar och till Ekeby säteri där många Haningebor firar familjehögtider

Insändarskribenten ”CF”

Just denna täkt kan stoltsera med gång­avstånd till nybyggd pendeltågsstation, infartsparkering, vårdcentral, skola och ett stort antal nybyggda hus för alla som vill bo i här i Tungelsta.

Här har täkten nära till en etablerad ridskola där barn och ungdomar tillbringar sina eftermiddagar och till Ekeby säteri där många Haningebor firar familjehögtider.

Med hundratals grannar – de flesta barnfamiljer – i en kulturmiljö med hundratals hästar och alla människor som rör sig hit för rekreation och för att driva sina verksamheter, helt i enlighet med Haninge kommuns planer och policies.

Och som därtill går stick i stäv med vad kommun och partier vill.

Ur den tragiska domen så vill jag ändå citera den kloke domare som var skiljaktig och såg bortom storexploatörens bedyrande om att detta skulle vara en bra etableringsplats:

”Enligt min uppfattning är det typiskt sett mindre lämpligt att lokalisera verksamheter med stor omgivningspåverkan till sådana relativt tätbebyggda områden som det är frågan om här.”

Jag hoppas att fler ser oss

Insändarskribenten ”CF”

Han fortsätter: ”Den aktuella vägsträckan används av cyklister och gående, däribland barn på väg till skola, fritidsverksamheter eller kollektivtrafik, vilka är särskilt utsatta för risker i trafiken /…/ Jag anser därför att lokaliseringen med hänsyn till de trafiksäkerhetsrisker som verksamheten medför på Söderbyvägen inte är lämplig.”

Det värmer att du såg oss, människorna som rör sig till och från skola, stall och arbeten.

Att du såg oss som bor kring den slingrande vägsträcka som snart ska trafikeras och dammas ner av ca 160 tunglastade fordon per dag.

Jag hoppas att fler ser oss.

Vi lever här.

CF