Som övertygad socialist och hängiven demokrat hoppas jag att den politiska ledningen i Göteborg tar sitt förnuft till fånga och hjälper staten och Trafikverket med fortsatt finansiering.

Västlänken är en fantastiskt bra idé som gör att det kan gå fler tåg till och från Göteborg och som dessutom skapar direktförbindelser från fler orter, som in sin tur gör det lättare att resa i regionen än vad som är möjligt i dagsläget.

Att finansiera det hela är väldigt enkelt – höj kommunalskatten med 1 krona inom projketets nuvarande tidsplan så är problemet löst och vi kommer så småningom ha en väl fungerande kollektivtrafiklösning!

Personligen så ser jag samhällsnyttan i ett större framtida perspektiv, till gagn för våra barn, ungdomar och kommande generationer, till skillnad från Västlänkenmotståndarna som inte verkar kunna se längre än vad foliehattarna sträcker sig.

Tack för ordet!