Tillåt inte bara att husen förslummas

  • Publicerad 08:12, 16 dec 2013

I vilken annan stadsdel i Stockholms stad skulle det vara tänkbart att bara lämna ett hus, som inte längre används?

På Nidarosgatan 18 står fortfarande det gamla fritidshemmet Gula Gården kvar. Det förfaller, har brunnit en gång och inbjuder till vandalisering.

Varför görs ingenting? Antingen rivnining eller upprustning.

Här behövs en trevlig verksamhet – inte ett fult, tomt rivningsobjekt.

Det pratas så mycket om ett trevligare Järva. Varför gör man då så här? Skulle det kunna förekomma på Östermalm?!

En som inte vill bo på Östermalm