Ingen teknik. Hersby gymnasium tar bort teknikprogrammet men skapar fler platser på samhällsvetenskapliga. Foto: Helena Gohde/arkiv

Teknikprogrammet stryks på Hersby gymnasium

Teknikprogrammet på Hersby gymnasium lockar för få elever. Därför tas det nu bort.

  • Publicerad 14:15, 18 dec 2020

Fler vill gå samhällsvetenskapliga- och ekonomiprogrammet på Hersby gymnasium medan tillströmningen till teknik- och naturprogrammen minskar.

De senaste åren har skolan minskat antalet platser på teknikprogrammet från 32 till 16 på grund av få sökande.

Från och med läsåret 21/22 har Lidingö stads utbildningsnämnd beslutat att helt stryka programmet. Det effekt skolan önskar uppnå är att fler ska kunna komma in på sitt förstahandsval genom att skapa fler platser på det attraktiva samhällsprogrammet.