Foto: Olle Anrell

”Talande betongdjur är brist på god smak”

Bandhagenbo ogillar förslaget om betongdjur som låter.

  • Publicerad 14:31, 21 sep 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Jag läser om förslaget att placera talande betongdjur som ger ljud ifrån sig för att hitta till Bandängens parklek.

Varför denna kitsch ? Det borde gott och väl räcka med skyltar och pillar för att föräldrarna är läskunniga, eller hur? Det är ju föräldrarna som följer med de små barnen till parkleken.

Talande betongdjur kan visa vägen i Högdalen

Vad småbarnen behöver är verkliga djur som de saknar här i storstan och en större parklek.

Och, förstås, mycket fritid för föräldrarna som ska leda småbarnen till parken!

Bandhagenbo