Isabel Smedberg Palmqvist (L), Skolborgarråd i Stockholms stad. Foto: Sofie Axelsson

SVAR: En genomtänkt skolpolitik krävs för att skapa trygga skolor

Att Socialdemokraterna härleder alla stadens problem till brist på resurser är inget nytt. Skolbudgeten har visserligen ökat med en och en halv miljard sedan Liberalerna tog makten från Socialdemokraterna. Men att enbart tillföra skolan mer pengar räcker inte, skriver skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L) i ett svar till Socialdemokraterna.

  • Publicerad 12:20, 29 jun 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Självklart ska alla skolor vara trygga platser. För att alla elever ska nå kunskapsmålen och för att lärarna ska trivas i sin arbetsmiljö krävs lugn och ro i klassrummen. Det har varit en av Liberalernas viktigaste frågor och vi har genomfört en rad åtgärder på området. Vi har tagit fram riktlinjer för trygghet och studiero som ska gälla på alla skolor – något som tidigare saknades, vi har initierat en årlig trygghetsrapport, ålagt alla skolor att ta fram förväntansdokument för att klargöra vilka förväntningar elever, vårdnadshavare och skolor kan ha på varandra, vi har intensifierat samarbetet mellan skola och socialtjänst och vid senaste fullmäktigesammanträdet antogs en omfattande strategi för att minska risken att unga hamnar i kriminalitet.

DEBATT: Blågrönas nedskärningar hinder för tryggare skolor

Jag undrar vilka projekt och metoder Kadir Kasirga (S) syftar på när han i sin debattartikel skriver att vi inte alltid behöver hitta på nya. Han får gärna peka ut vilka av åtgärderna ovan han vill ta bort.

Sveriges kommuner står inför ett svårt ekonomiskt läge. Pandemin har lett till massarbetslöshet och Stockholms stad som drabbats särskilt hårt är på väg in i lågkonjunktur. Om ens enda recept för en bättre skola är att tillföra mer pengar ligger man illa till. Stockholm behöver en stringent och genomtänkt skolpolitik som står pall för ett tuffare ekonomiskt läge.