Genrebild. Foto: Mostphotos

”Sundbyberg behöver klimatanpassas”

Klimatanpassning, åtgärder som skyddar miljön och människors hälsa, liv och egendom, borde stå högst på politikernas agenda i Sundbyberg, skriver Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg.

  • Publicerad 17:08, 3 aug 2018

Är sommaren 2018 en försmak på hur klimatförändringarna kommer att påverka Sverige och Sundbyberg i framtiden? Experterna varnar för att extrem värme, torka och översvämningar kommer att bli allt vanligare framöver.

Klimatanpassning, åtgärder som skyddar miljön och människors hälsa, liv och egendom, borde stå högst på politikernas agenda i Sundbyberg och andra svenska kommuner. För att rusta vårt lokalsamhälle behövs enligt Naturvårdsverket bland annat en förstärkning av den gröna infrastrukturen och ekosystemtjänsterna samt att klimatet sätts i första rum i stadsplaneringen.

I Sundbyberg handlar det t ex om att utöka naturreservatet Golfängarna-Löt, skydda parker, anlägga våtmarker, plantera träd samt att förstärka den urbana biologiska mångfalden. Ytterligare hårdgörning av mark ska undvikas, eftersom det gör staden varmare och sämre anpassad för extremväder.    

Naturskyddsföreningen har vid flera tillfällen fört fram att Sundbybergs framtida förtätning behöver ske på redan asfalterade ytor, t ex gammal industrimark. Samtidigt behöver den eftersatta gröna infrastrukturen på många håll förstärkas genom nyplantering, underhåll och anläggning av gröna tak och växtväggar i staden.

Ekosystemtjänster som naturen utför är inte enbart till för att skapa trivsel utan är livsnödvändiga för människor och djur i en allt varmare värld med perioder av extremväder. Tyvärr ser vi istället i Sundbyberg flera nya detaljplaner som prioriterar asfaltering av ytor och exploatering av värdefull naturmark.

Vi vill nu se att Sundbyberg tar fram en sammanhållen handlingsplan för klimatanpassning, med fokus på de vatten- och temperaturreglerande tjänster som naturen kan utföra.

Valåret 2018 hoppas vi att klimatet och miljön blir den viktigaste frågan för alla partier som kandiderar till Sundbybergs kommunfullmäktige.

Styrelsen för Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Här är polisens största bil – plats för sex hästar

Nyheter "Som en polisstation på hjul" Här är Stockholmspolisens nya radiobil som kan köra ut sex hästar och sju poliser samtidigt vid större uttryckningar eller i sökandet efter försvunna personer.tisdag 24/11 12:09

Nya större Örskolan ett steg närmare

Nyheter Byggplanerna har väckt stora protester Trots många synpunkter tar staden nu ett stort steg mot nya Örskolan som ska ta emot 630 elever. Men tidigast 2024 kan skolan öppna.måndag 23/11 14:10