Styr eller avgå, Socialdemokrater!

  • Publicerad 17:50, 21 jun 2015

Svar på insändaren ”M oc FP lämnade en ekonomisk röra”den 14 april:

Angående Rolf Nersings (S) och Lisa Edwards (C) insändare den 14 april: Ordning och reda är och förblir Nya Moderaternas förhållningssätt. Men det verkar inte som om det gäller för den styrande koalitionen. De skriver om efterlämnad ekonomisk röra, men de lär inte lyckas lura människorna i Upplands-Bro.

Vi kanske får påminna Socialdemokraterna om vad de skrev i kommunens årsredovisning för 2014: ”Under 2014 har kommunen uppfyllt lagens krav på budget i balans”. I revisionsberättelsen för samma år står att ”resultatet enligt årsredovisningen är förenlig med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt”.

Dessa skrivelser avser huvudsakligen den tid som Alliansen hade makten under 2014. Koalitionen tog över makten i kommunstyrelsen i oktober 2014 och i övriga nämnder i januari 2015.

Alliansen genomförde mängder med förslag under förra mandatperioden. Exempelvis fick Alliansen i gång företagsverksamheten i kommunen, vilket skapat stor expansion på flera håll. Visst finns det säkert något Alliansen kunde ha gjort ännu bättre, men skyll inte era egna tillkortakommanden på Alliansen.

Idétorkan hos Social­demokraterna verkar vara total, vilket exempelvis syns i att de ställde in kommunfullmäktigemötet den 25 mars i brist på egna ärenden.

Socialdemokraterna har nu haft över ett halvår på sig att få saker att hända, men sitter fast i ett kostsamt självförvållat utredningsträsk eftersom de inte vet vad de vill göra. Hur länge ska det få pågå? Styr eller avgå!

Fredrik Kjos (M) Oppositionsråd

Ventilationen på skola akutdålig

Kungsängen. Arbetsmiljöverket förbjuder Upplands-Bro kommun att använda Ekhammarskolans lokaler till skolverksamhet efter den 26 mars 2021 om inte en rad allvarliga brister som rör skolans ventilation åtgärdas.måndag 30/11 18:10