”Storleken på skolklasserna i Haninge oroar”

”Våra barn går i klasser i Haninge med 24 elever, hörlurar ligger alltid framme och utvecklingssamtalen avverkas i korridorerna. Men vi är kanske mest oroliga över grundskolechefen i Haninges svar till oss. Hon menar att det kan gå 35 elever i en klass”, skriver ”Fam Norrskog”.

  • Publicerad 14:28, 20 nov 2017

Enligt Skolverket: ”Klasstorlekarna har i genomsnitt ökat med två elever i grundskolan sedan 2008 /…/De har ökat mer i de lägre årskurserna 1–3 från omkring 15 elever per klass till 18.”

Våra barn går i 0:an och 3:an och de är 24 elever i klassen.

Hörlurar har alltid legat framme i klassrummen och de så kallade ”utvecklingssamtalen” har avverkats på max 15 minuter i korridorer där elever springer omkring.

Således kan vi nu framöver se en utveckling mot oerhört mycket större klasser än någon förälder kallsvettigt ens vågat drömma om.

Kontaktade grundskolechefen – som ofta beskylls ha en politisk agenda i sitt yrkesutövande – angående situationen och hon sade att man kan vara 35 elever i en klass och att hörlurar är ”helt okej”.

Jag frågade om jag fick citera henne angående detta och det gick bra.

Således kan vi nu framöver se en utveckling mot oerhört mycket större klasser än någon förälder kallsvettigt ens vågat drömma om.

Fam Norrskog