Insändarskribenten protesterar mot de aktuell utbyggnadsplanerna i Ektorp. Foto: Sara Flodin

Stoppa fällningen av Ektorps älskade ekar

  • Publicerad 18:24, 2 mar 2014

Alla vet att staden behöver fler bostäder men varför bygga på den sämsta möjliga platsen? Just den planerade lokaliseringen är mycket problematisk. Där har vi en av de kvarvarande gröna mini­oaserna i den delen av Nacka kommun.

Här växer flera ståtliga ekar varifrån Ektorps namn härstammar. I planbeskrivningen står det att bara en ek ska bevaras. Hur många andra ska fällas? Det står ingenstans.

Redan när man för några år sedan byggde bostadshuset på Ektorpsvägen 5 utplånade man bland annat åtta körsbärsträd, ett flertal syrenbuskar, ett vildäppelträd och tre stora ekar.

Nu kommer samma sak att hända igen men i större skala. Platsen där det nya huset ska stå är mycket tätbevuxen. Där har vi olika vilda trädarter, buskar och förvildade körsbärsträd.

I nära anslutning till den planerade platsen för det nya bostadshuset fällde man för några år sedan bland annat tre stora ekar och en enorm hägg (antagligen Virginiahägg – Prunus virginiana) för att bygga en sopstation och en parkeringsplats för tre bilar.

I alla dessa träd hade många fåglar byggt bon under årens gång, det var hemvist för oräkneliga insekter med mera.

En alternativ och mycket bättre placering för det planerade huset vore 20–30 meter bort från den planerade byggnadsplatsen, vid stigarna upp mot Nacka sjukhus. Där det finns stora tomma ytor med ganska misskötta gräsmattor. Ett hus på dessa ytor skulle ha många fördelar, både för de som ska bo där och för oss som redan bor i Ektorp. Det skulle innebära flera öppna ytor mellan husen, att naturen och ekarna kan bevaras samt att ytor som inte används kan komma till nytta.

Naturen omkring oss är livsviktig för vårt välbefinnande. Och hur ska Ektorp se ut utan ekar? Den enda eken som byggnadsmästarna vill bevara riskerar att dö ganska snabbt under sprängningsarbetena och alla andra ingrepp under själva byggandet.

Vi är flera Ektorpsbor som har skrivit under en protestlista som kan skickas på begäran.

Bekymrade Ektorpsbor

Den enda eken som byggnadsmästarna vill bevara riskerar att dö ganska snabbt under sprängningsarbetena.