Stadens ledning håller oss tillbaka

  • Publicerad 16:11, 24 feb 2014

Svar på insändaren ”Låt Sundbybergs utveckling fortgå” den 21 januari:

Sundbyberg har en enorm potential, och jag är glad att det finns så många företag som investerar i vår stad. Det finns nu ett gyllene tillfälle att låta tillväxten komma alla invånare i Sundbyberg till del. Tyvärr håller stadens ledning, med Socialdemokraterna i spetsen, oss tillbaka.

Kostnaderna för socialbidrag i Sundbyberg ökar för varje år, trots att våra grannkommuner visar att motsatsen är möjlig. Det går att minska utanförskapet i Sundbyberg, men då krävs en arbetslinje i staden. I stället minskar kommunen anslagen till arbetsmarknadspolitiken och betalar ut mer i socialbidrag.

Jonas Nygren (S) skriver att han har vänt resultatutvecklingen i Sundbybergs skolor, men när Nygren tillträdde år 2010 underkändes 33 procent av eleverna i årskurs 9 i ett, flera eller alla ämnen. 2013 underkändes över 40 procent av eleverna. Med ökade kostnader för socialbidrag, tvingas Socialdemokraterna till nedskärningar i våra skolor.

Sundbyberg växer snabbt. Den här tillväxten skulle vi alla kunna vinna på, om staden leddes av politiker som förstår att fler i arbete ger oss möjlighet att investera i våra barns uppväxt.

Mikael T. Eriksson (M) ­oppositionsråd i Sundbyberg

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Sundbyberg bäst på att bygga hyresrätter

Nyheter Men bara en tredjedel av det som byggs går att hyra Sundbyberg är den kommun där det byggs flest hyresrätter per invånare i hela Sverige.tisdag 26/1 11:14