”Solna måste också ta sitt ansvar”

  • Publicerad 13:00, 30 nov 2019

Under kommunfullmäktige den 28 oktober demonstrerade ett stort antal bostadslösa nyanlända för att visa på hur Solna behandlar dem när etableringstiden är över.

Solna är en välbärgad stad som stoltserar med en egen modell för stöd och matchning till individer som behöver hjälp in på arbetsmarknaden. Ändå sysslar staden med så kallad social dumpning. Under två år hjälper Solna de nyanlända som anvisats hit med tillfällig bostad. Därefter skickas de nyanlända till en annan kommun med en enkelbiljett.

”Skyller på bostadsbrist”

Staden skyller på bostadsbrist, men samtidigt står över 50 modulbostäder tomma. Genom att tvinga människor att flytta går Solna miste om potentiella skatte- och hyresintäkter.

Logiken brister. Samtidigt klagar de styrande i Solna på det kommunala utjämningssystemet. När regeringen tidigare i år lämnade förslag på ett nytt skatteutjämningssystem där kommunen föreslås bidra mer än i dag, sa kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M): ”Det är orättfärdigt att Solnaborna finansierar så stor del av andra kommuners verksamhet”.

Skjuter över ansvaret

Vad är det som är orättfärdigt egentligen? Solna skjuter med ena handen över ansvaret på andra kommuner med sämre förutsättningar. Med andra handen knäpper man dem på näsan och säger: ”lär av oss”.

Vänsterpartiet vill ha en fungerande välfärd i hela landet. Människor ska kunna lita på att samhället ställer upp när det behövs, men för att det ska fungera krävs att alla kommuner tar ansvar.

Sandra Lindström (V)

Oppositionsråd

Linda Cigéhn (V)

Vice gruppledare