Idag vet man inte var barnen kommer från eller vart de tar vägen efter besöket på BUMM. Vården är splittrad och svår att följa upp, skriver Catarina Wahlgren (V). Foto: Mostphotos

Slutreplik: Vi vill återinföra tydliga vårdkedjor

Vi förstår att de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna (BUMM) behövde organiseras om. Men den borgerliga koalitionen tappade all kontroll när de valde att göra även denna vård till ett vårdval med fri etableringsrätt, skriver Catarina Wahlgren (V) i en slutreplik.

  • Publicerad 17:15, 16 aug 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi vill att kroniskt sjuka barn ska fångas upp och erbjudas tydliga vårdkedjor där den ena handen vet vad den andra gör.

SLUTREPLIK till M i debatten om de barn- och ungdomsmediciska avdelningarna.

Moderaterna älskar att skrämma stockholmarna med att vi vill lägga ner nödvändig vård, men det stämmer inte, oavsett vad Lars Rådén påstår.

Vi vill omorganisera vården så att den är sammanhållen, att den finns på platser där den behövs oavsett om invånarna är fattiga eller rika och att den drivs utan intressen av bolag som vill göra vinst. Vården behöver en vänstersväng, och vi behövs i ledningen av regionen efter valet för att genomföra den.

Tappade all kontroll

Vi förstår att de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna (BUMM) behövde organiseras om. Den borgerliga koalitionen tappade all kontroll när de valde att göra även denna vård till ett vårdval med fri etableringsrätt.

Det finns både seriösa och oseriösa aktörer runt om i regionen. Det är förståeligt att den styrande koalitionen vill strama upp systemet när de upptäcker oegentligheter som att barn med vanliga förkylningar tas emot och debiteras som specialistvård på vissa BUMM.

Splittrad vård

Tidigare var BUMM, som Lars Rådén skriver, knutna till sjukhusen. Enligt privata barnläkare som vi pratat med fanns då tydliga vårdkedjor och kontakt mellan olika specialister på sjukhuset. Idag vet man inte var barnen kommer från eller vart de tar vägen efter besöket på BUMM. Vården är splittrad och svår att följa upp.

De beskriver också hur vissa aktörer har flera mottagningar med olika specialiteter och remitterar patienter mellan sina egna olika mottagningar. På så sätt får de dubbelt eller trippelt betalt från regionen för samma patient. Så förändringar av vårdval BUMM var nödvändiga.

Tydliga vårdkedjor

Helst skulle vårdvalet avskaffas helt, vilket inte betyder att vården ska försvinna utan att den ska organiseras på ett sätt så att de med störst behov har tillgång till vården och att risken för att utnyttja systemet minimeras. På så sätt kan vi hålla kostnaderna nere.

Vänsterpartiet beklagar att sjukhusanslutna BUMM lades ned av den blågröna koalitionen. Vi vill återinföra dem så att familjer med kroniskt sjuka barn ska fångas upp och erbjudas tydliga vårdkedjor där den ena handen vet vad den andra gör och där olika specialiteter kompletterar varandra för bästa möjliga vård.

Debatt: Kroniskt sjuka barn i kläm när trasigt system lappas