Att låta sjukvårdsfastigheter som inte används stå tomma bara för att marken kan komma att behövas 2042 är inte bra för någon, skriver Jonatan Hedin och Carl-Johan Schiller, båda KD. På bilden: Gamla Karolinska sjukhuset. Foto: Leif Oldenburg

Slutreplik: Vi ska inte låta oanvända sjukvårdsfastigheter stå tomma

Det är bra att fler vill slå vakt om viktiga sjukvårdsfastigheter – men de behöver fyllas med hyresgäster också. Annars finns det en risk att de förfaller, drar ner stadsbilden och gör staden otrygg, skriver KD i en slutreplik till SD i debatten om Gamla Karolinska sjukhuset.

  • Publicerad 15:15, 28 mar 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Att låta fastigheter som inte används stå tomma bara för att marken kan komma att behövas 2042 är inte bra för någon.

Sverigedemokraterna i Region Stockholm skriver i sin replik på vår debattartikel om sjukvårdsfastigheter i region Stockholm att de vill behålla fastigheter i långsiktigt strategiska lägen i regionens ägo. Så långt är vi överens. När Gamla Karolinska Sjukhuset (GKS) var uppe som försäljningsärende 2018 var Kristdemokraterna ett av partierna som efterfrågade att regionen skulle ta ett steg tillbaka vilket också gjordes.

I regionrevisorernas rapport 7/2021 “Försäljning av regionens vårdfastigheter” framgår att Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) som bedriver vår egenutförda vård, liksom Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen (HSF) som beställer vården från både SLSO och privata utförare, efterfrågar större möjlighet till delaktighet i försäljningsprocesserna. SLSO upplever inte att de involverats i planering av försäljningar av fastigheter som direkt, eller indirekt påverkar deras verksamheter. Det tar vi på största allvar.

Långsiktig plan

Regionledningskontoret arbetar nu med att ta fram en långsiktig plan för regionens samlade mark- och fastighetsägande. I detta arbete bistår Locum AB, regionens fastighetsbolag, med en rapport som tar utgångspunkt i vårdens och befolkningens utveckling, regionens uppdrag, valfrihet och andra trender och sträcker sig fram till 2042.

I det regionpolitiska program för Stockholm som vi kristdemokrater nu går till val på lovar vi väljarna att verka för att inga fler vårdfastigheter säljs innan en sådan långsiktig lokalförsörjningsplan är framtagen och beslutad om.

Gör staden otrygg

Men att låta fastigheter som inte används stå tomma bara för att marken kan komma att behövas 2042 är inte bra för någon. Om inte livskraftiga verksamheter bor i lokalerna så finns det en risk att de förfaller, drar ner stadsbilden och gör staden otrygg.

Därför har ett viktigt mål för Kristdemokraterna i region Stockholm denna mandatperiod varit att minska vakansgraden i de fastigheter vi äger. Regionen har under vår ledning prioriterat det arbetet, skapat en uthyrningsdel på locum.se/lediga lokaler och anställt personal för att aktivt hyra ut lediga kvadratmeter.

Såväl de kronorna Stockholmarna betalar i skatt som våra gemensamt ägda fastigheter är tillgångar som ska värnas och behandlas med respekt.