Självklart har bilen en plats i staden, inte minst för stadens näringsidkare och samhällsviktiga transporter, men till skillnad från SD vill vi inte prioritera bilen framför andra trafikslag, skriver Jonas Naddebo (C). Foto: Pressbild/Michael Erhardsson Mostphotos

Slutreplik: Taffligt försök av SD att byta fokus

I stark kontrast mot SD:s betongpolitik har vi i Centerpartiet en levande och mänsklig stad i fokus. Vi är inte bilfientliga, men SD är fientliga mot allt annat än bilen, skriver kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo (C) i en slutreplik till Sverigedemokraterna.

  • Publicerad 15:15, 12 apr 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Alla vinner på att färre tar bilen, inte minst bilisterna själva.

SVAR på SD:s debattreplik "Centerns betonglådor förfular Stockholm". I ett klent försök att byta fokus från ämnet – nämligen SDs stadslivsfientliga bilkramarpolitik – lyfter SD helt andra frågor i sitt korta svar. Ett tydligt tecken på vilken tunn och innehållslös politik de bedriver.

Vad gäller idrotten har vi i budgeten för 2022 presenterat den största investeringssatsningen någonsin på stadens idrottsanläggningar – med fyra miljarder kronor öronmärkta för ändamålet fram till 2026. Vi gör allt vi kan för att bygga ikapp och betala tillbaka den skuld den förra socialdemokratledda majoriteten lämnade oss (se Karin Ernlund (C) i Mitt i den 18 februari 2022).

Idrottshallar och konstgräs

Under vårt styre har bland annat sex idrottshallar invigts, nio planer försetts med konstgräs och två tälthallar uppförts. I år lägger vi konstgräs på bland annat Vårbergs IP, Kvickentorps BP, Sköndals BP och Stadshagens IP. Just nu anlägger vi världens nordligaste hybridgräsplaner, två stycken, på Gärdets sportfält.

Vi påbörjar också under året byggnationen av en BMX-bana i Hökarängen och en ishall på Mälarhöjdens IP, båda är klara nästa år. Inom investeringarna ryms också många upprustningar och renoveringar.

Ändrat åsikt om Liljevalchs

Beslutet om utbyggnaden av Liljevalchs, som SD säkert vet, togs innan vi kom till makten, men vi konstaterar att byggnaden vunnit designpris, lockar besökare från hela världen, och att även många av de tidigare mest inbitna kritikerna ändrat åsikt sedan de besökt konsthallen.

Att just bevara grönytor är några av våra viktigaste vallöften, som vi dessutom har uppfyllt. Vi har räddat Fredhällsparken och vi har beslutat om att utvidga Årstaskogen – Årsta holmars naturreservat. På vilken sida stod SD när dessa beslut fattades?

Ville ha bostäder i skogen

Vad gäller Årstaskogen röstade SD för att avslå beslutet och förordade istället nya bostäder och gator på den mycket känsliga och värdefulla naturmarken, och något intresse av att rädda Fredhällsparken har SD inte visat.

Alla vinner på att färre tar bilen, inte minst bilisterna själva. Självklart har bilen en plats i staden, inte minst för stadens näringsidkare och samhällsviktiga transporter, men till skillnad från SD vill vi inte prioritera bilen framför andra trafikslag, vilket vi också slagit fast i stadens nya framkomlighetsstrategi. Vi är inte bilfientliga, men SD är fientliga mot allt annat än bilen. Deras politik vore förödande för utvecklingen av Stockholms stads- och gatuliv.

Levande och mänsklig stad

I stark kontrast mot SDs betongpolitik har istället vi i Centerpartiet en levande och mänsklig stad i fokus, och vi har genomfört historiska satsningar på grönare och renare parker och naturreservat, tagit ett samlat krafttag mot skadedjur, och satsat på fler och bättre cykel- och gångbanor.

Och vi har bara börjat. En röst på Centerpartiet är en röst på ett grönt, tryggt, snyggt och skönt Stockholm.