Det finns en tydlig vaccinationsplan i tre faser, skriver den grönblåa majoriteten i en slutreplik om vaccin. Foto: Mostphotos

Slutreplik: Stämmer inte att det saknas plan

Vänsterpartiet försöker i sin replik (Mitti 14/12) bedriva skrämselpropaganda inför stundande covidvaccinering, menar den grönblåa majoriteten i Region Stockholm i en slutreplik.

  • Publicerad 06:20, 21 dec 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vänsterpartiet påtalar att regionens doser av säsonginfluensavaccinet tagit slut. Säsongsinfluensavaccinet upphandlades före pandemin och vaccinationsviljan till säsongsinfluensavaccinet har i år varit högre än tidigare år.

Hög vaccinationsvilja hos stockholmarna är inget negativt – tvärtom bådar det gott inför stundande covidvaccinering. Gällande säsongsinfluensavaccinet har tilläggsupphandling gjorts av så mycket som det gick att få tag på - 40 000 extra doser. Totalt har Region Stockholm köpt in mer influensavaccin 2020 jämfört med tidigare år.

Stämmer inte

Vänsterpartiet påstår att regionen saknar plan för covidvaccineringen och att personer som inte är i prioriterad riskgrupp kommer att kunna gå före i kön. Det stämmer inte. Redan i våras började arbetet med övergripande strategi för regionens vaccinering mot covid-19 som sedan presenterades i oktober. Regionen har också tagit beslut om en operativ vaccinationsplan indelad i tre faser, med tydliga prioriteringar. Låt oss presentera den i korthet. Fasernas indelning styrs av mängden vaccin som är tillgängligt. I takt med att vaccinen godkänns och levereras till Sverige och Stockholmsregionen kommer de olika faserna att aktiveras.

Först begränsad mängd

Den första fasen är den initiala med begränsad mängd vaccin. Fokus är att vaccinera äldre och riskgrupper nära deras hem för att minimera trängsel. Under fas ett handlar det om att vaccinera de äldre och sköra med start i januari 2021. Vaccin kommer att erbjudas via SÄBO, hemsjukvård och vårdcentraler. Under fas två väntas vaccintillgången vara bättre, men fortsatt fokus på vaccination av prioriterade grupper. Under denna fas använder vi alla drygt 400 vårdgivare som vi har runt om i hela regionen inom vårdval Vaccination.

Kan vaccinera många

Det är aktörer som är vana att under snabb tid vaccinera stora mängder människor på ett effektivt och smittsäkert sätt. Därför kommer under fas två resterande riskgrupper, vård- och omsorgspersonal samt alla 70 plus erbjudas vaccin. Under fas tre kommer vaccin erbjudas till övriga vuxna. Då väntas vaccintillgången vara så stor att behov finns för ytterligare lokaler och personal utöver den normala kapaciteten. Förberedelser görs därför för att säkerställa en ökad kapacitet vid massvaccination så snart vi har tillräckligt med doser.

Följer prioritering

Vidare stämmer Region Stockholms plan överens med Folkhälsomyndighetens prioritering. Regionens fantastiska medarbetare arbetar dagligen med förberedelser och organisering för att säkerställa en effektiv och smittsäker vaccination.

Vi välkomnar alla idéer från oppositionen kring hur vi på bästa sätt kan bekämpa pandemin, men betackar oss för Västerpartiets skrämselpropaganda. I det svåra läge vi befinner oss i nu krävs konstruktivt arbete för att kunna ta oss igenom det. Tillsammans.