Foto: Mostphotos

Slutreplik: ”Jag skuldbelägger bara förövarna”

Kriminalitet och dess lösningar vore intressant att diskutera inte minst ur ett kvinnoperspektiv, skriver insändaren.

  • Publicerad 11:42, 24 mar 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Tidigare inlägg i debatten:


Jag fick flera svar på min insändare ”Kvinnor – rata kriminella män”, de flesta negativa.

Vad jag gjorde var att utifrån nuläget analysera varför vi har problem med brottslighet, och föreslå lösning eller lindring. Jag skuldbelägger ingen, utom förövarna.

Men svaren gick i stället ut på att beskriva nuläget, vilket nog varenda svensk redan kan utantill. Om majoriteten har denna grundsyn, alltså avsaknad av analys och lösningar, innebär det indirekt att vi bibehåller vår nuvarande situation och hänvisas till att lindra problemen med mer poliser.

Vi bör sträva efter ett fungerande samhälle med behov av så lite poliser som möjligt. Nu får poliserna fungera som ”sopgubbar” för att vi andra inte kan tänka.

Jag uppmanar er att läsa min ursprungstext. Det vore roligt att analysera problemet och dess lösningar, inte minst ur ett kvinnoperspektiv.

Annelie Nilsson Leijon skriver i sitt svar att det finns en stor skillnad mellan djur och människor i logiskt tänkande. Det köper jag inte. Djur är ofta betydlig klokare än vi inbillar oss och vi människor betydligt dummare. Vi styrs också i hög grad av instinkter och vad flertalet tycker, men tror att det kommer från vår egen tankeförmåga, som är högst begränsad.

Det är också så att ju dummare vi är desto klokare tror vi att vi är.

Thomas Hellström