Alfons Åbergs pappas ande styr över klimatpolitiken, menar företrädare för Miljöpartiet på Södertörn. Foto: Mostphotos

Slutreplik: För mycket "jag ska bara" om tvärförbindelsen

Vi känner oss rätt mycket som Alfons stressade pappa när vi läser repliken på vår debattartikel mot motorvägsprojeket Tvärförbindelse Södertörn, skriver företrädare för Miljöpartiet i en slutreplik.

  • Publicerad 06:15, 28 apr 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

De flesta har läst boken “Raska på, Alfons Åberg”. Den handlar om Alfons som ska till förskolan, men som har svårt att komma i väg för “han ska bara” hela tiden.

Vi känner oss rätt mycket som Alfons stressade pappa när vi läser repliken på vår debattartikel mot motorvägsprojeket Tvärförbindelse Södertörn.

För visst säger Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna att klimatet är en jätteviktig fråga och att det är bråttom, men de “ska bara” bygga en motorväg för mer biltrafik på Södertörn först. Sen ska de ta tag i klimatet. Eller ska de det?

"Vi ska bara"

För det är mycket “jag ska bara” innan de andra partierna på riktigt ska prioritera klimatet. Visst är klimatet viktigt, men “vi ska bara” lägga miljarder på att bygga ut Arlanda för mer flyg först. Och visst ska vi minska fossilberoendet, men “vi ska bara” sänka priset på bensin först. 

Då har vi inte råd att lägga tid och miljarder på satsningar som gör det omöjligt att nå klimatmålen. 

Låt oss vara tydliga med tre saker:

√ Nej. Nya vägar leder inte till effektivare transporter. De skapar bara mer trafik som i sin tur skapar behov av fler stora vägar. Det här har vi testat nu. Fenomenet kallas inducerad trafik och är sedan länge känt och erkänt i såväl internationell som nationell forskning. En ny väg som erbjuder en snabb och enkel resa med bil är förstås attraktiv och gör att fler väljer att resa med bil både oftare och längre. Det betyder att den nya vägens kapacitet snabbt äts upp. 

√ Trygga vägar är bara en av många aspekter att förhålla sig till. Tvärförbindelse Södertörn kommer säkert leda till tryggare biltrafik, men vägen kommer inte klara hållbarhetsaspekter så som signifikant bättre luftkvalitet. Tvärtom, det kommer leda till sämre luftkvalitet på många platser. Det kommer inte att minska buller. Tvärtom kommer bullret att störa.

√ Trafiken kommer inte att behöva öka eftersom målet är att den ska minska och då behöver vi inte heller fler stora vägar, utan färre. 

Utsläppen största hotet

Utsläppen från trafiken är Stockholmsregionens största hot mot klimatet. Vi måste alla jobba mot samma mål i samtliga projekt: Att minska vår klimatpåverkan. Det måste vara slut på “vi ska bara”-politiken.