En närakut har mer resurser för akut medicinsk hjälp än de flesta vårdcentraler eller husläkarmottagningar. På en närakut kan man bland annat gipsa frakturer som inte kräver operation, skriver Anna Starbrink (L) och Amelie Tarschys Ingre (L). Foto: Mostphotos

Slutreplik: Fel att ställa närakuterna mot vårdcentralerna

Närakuterna ger tillgång till bra vård snabbt och innebär att akutsjukhusen kan lägga sin kraft på patienter som är i ännu större behov av vård. Att ställa närakuterna mot vårdcentralerna blir en konstlad och felaktig motsättning, skriver Liberalerna i en slutreplik.

  • Publicerad 06:15, 2 maj 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Ökningen av vårdcentralernas budget under mandatperioden är dubbelt så stor som närakuternas hela årsbudget.

SLUTREPLIK i debatten om närakuter: Svar till SD, V samt läkaren Magnus Isacson.

Alla människor i Stockholms län ska kunna känna friheten i en trygg och nära vård. En långvarig vårdkontakt med en husläkare och andra som kan hjälpa till att förebygga ohälsa. Men också snabb vård när det är akut. Då behövs både vårdcentraler och närakuter.

Det är två olika och viktiga vårdformer som kompletterar varandra. Därför motsätter vi oss förslag från SD och V och andra att lägga ner alla eller vissa närakuter – tvärtom behövs fler!

Alla skador platsar inte

På vårdcentralen, hos husläkaren och distriktssköterskan och de andra, ska du kunna få både den långsiktiga och den snabba tryggheten. Men alla sjukdomar och skador platsar inte på vårdcentralen. För att sjuka och skadade invånare ska få vård med rätt kompetens, på rätt plats och i rätt tid behövs närakuterna.

En närakut har mer resurser för akut medicinsk hjälp än de flesta vårdcentraler eller husläkarmottagningar. På en närakut kan man gipsa frakturer som inte kräver operation och det finns tillgång till bland annat röntgen och laboratorium.

Akutsjukhusen avlastas

Närakuterna ger inte bara tillgång till bra vård snabbt, utan innebär också att akutsjukhusen avlastas och kan lägga sin kraft på patienter som är i ännu större behov av vård.

Att ställa närakuterna mot vårdcentralerna blir, enligt oss, en konstlad och felaktig motsättning. Och rent ekonomiskt är det tydligt vad som är basen för vården: Vårdcentralernas resurser är många gånger större.

Dubbelt så stor ökning

Bara årets budgetökning för vårdcentralerna motsvarar hälften av hela budgeten för närakuterna under ett helt år. Ser vi till hela mandatperioden är ÖKNINGEN av vårdcentralernas budget dubbelt så stor som närakuternas hela årsbudget.

Liberalerna har alltid prioriterat den nära vården. Vi har sett till att resurserna på vårdcentralerna fördelas tydligt efter vårdbehov – och vi har sett till att patienter har friheten att välja sin vårdcentral.

Välja egen husläkare

Nu arbetar vi för att alla ska kunna välja sin egen, namngivna, fasta husläkare. Och vi sätter resurser bakom orden. Denna mandatperiod har det årliga anslaget till vårdcentralerna och husläkarna ökat med över en miljard.

Enbart i år, 2022, rör det sig om 250 miljoner kronor – därtill ytterligare 100 miljoner för återhämtning och uppskjuten vård på grund av pandemin. Det ska alltså jämföras med en halv miljard totalt för alla närakuter under ett år.

Bättre vård i rätt tid

Närakuterna har avlastat akutsjukhusen och gett oerhört många patienter bättre vård i rätt tid, inte minst äldre och barn. Därför ska närakuterna utvecklas – inte avvecklas!

Debatt: Lägg inte ner närakuterna – utveckla dem!

Replik: L är ansvariga för en svag sjukvård

Debatt: Nya närakuter är ett slöseri med livsviktiga resurser

Replik: Närakuterna har dränerat vårdcentralerna och akutsjukhusen