Vad gäller kvalitetsbonusen så stämmer det att vi vill premiera aktörer som uppfyller vissa kvalitetskrav, men det rör sig på intet vis om någon ambitionssänkning, skriver Erik Slottner (KD). Foto: Mostphotos/William Persson

Slutreplik: Falska anklagelser mot satsningarna i hemtjänsten

Det stämmer inte att vi har sänkt ambitionerna. För S är det viktigare att skapa politisk konflikt än att äldre ska känna sig trygga i kontakten med hemtjänsten, skriver äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) i en slutreplik till Socialdemokraterna.

  • Publicerad 12:15, 21 mar 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den 15 mars svarade Mirja Räihä (S)min debattartikel om de historiskt omfattande satsningarna på hemtjänsten som den styrande majoriteten i Stadshuset gjort under mandatperioden.

Debatt: Skärpta avtal ska göra hemtjänsten tryggare

Replik: Sänk inte kraven på hemtjänsten

Ingen ambitionssänkning

Tyvärr räknar hon i sin replik mest upp utslitna socialdemokratiska talepunkter, snarare än att förmedla vad hennes parti vill med Stockholms äldreomsorg. Detta är dock helt i linje med hur Socialdemokraterna agerat under sin tid i opposition. Räihäs debattinlägg är dessutom behäftat med ett antal sakfel.

Vad gäller kvalitetsbonusen så stämmer det att vi vill premiera aktörer som uppfyller vissa kvalitetskrav, men det rör sig på intet vis om någon ambitionssänkning. Jämfört med nuvarande förfrågningsunderlag är kraven för att få bonus högre, även om de medvetet ligger ett snäpp under de krav som kommer att införas 2024.

Morot för förbättring

Kvalitetsbonusen ska därför ses som en morot för de utförare som redan idag är på väg att möta den kommande kravnivån. Därigenom förbättras omsorgen av stadens äldre, vilket alltid varit viktigare för oss än ideologiska skygglappar.

Det är talande att Räihä inte kan glädjas över att andelen timanställda har minskat under mandatperioden och att den befinner sig på en lägre nivå än när Socialdemokraterna styrde Stockholm. För S är det viktigare att skapa politisk konflikt än att äldre ska känna sig trygga i kontakten med hemtjänsten.

Bör inte vara partiskiljande

Vi fortsätter att säga upp oseriösa hemtjänstföretag samtidigt som vi ställer striktare utbildningskrav. Detta bör inte vara en partiskiljande fråga, och det framstår som oseriöst när Räihä ger sken av att djupa strukturella problem i hemtjänsten plötsligt skulle ha uppstått när Socialdemokraterna förlorade makten 2018.

Trots att många viktiga steg i rätt riktning tagits under min tid som äldreborgarråd finns det fortfarande delar kvar att utveckla inom stadens äldreomsorg. Stockholms medborgare förtjänar ett styre som prioriterar värdighet på ålderns höst och alltid slår vakt om en äldrevänlig stad.