Sverigedemokraterna anser att det blir tryggare om äldre får välja färdtjänst. De vill också att förarna ska uppfylla krav på tillräckliga språkkunskaper. Foto: Mostphotos

Slutreplik: En bättre färdtjänst hindras av politiker, inte avtal

"Det fria valet av färdtjänst för kunden är en rimlig väg att välja i ett demokratiskt och integritetsvärnande land", skriver Sverigedemokraterna i en slutreplik.

  • Publicerad 06:15, 22 jun 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är beklagligt att den blågröna majoriteten i Region Stockholm inte vill gå från snack till verkstad för att förbättra trygghetsvillkoren inom färdtjänsten. Som regionpolitiker ska vi sträva efter att uppfylla bästa möjliga service gentemot länets invånare, och inte lägga undan arbetshandskarna och vara nöjda med mediokra resultat när det finns gott om utrymme för förbättring.

Komplext men möjligt

Att ge beställaren av färdtjänst möjligheten att själv välja vilken leverantör den vill åka med borde vara en självklarhet. Som svar på frågan om ett fritt val av färdtjänst kan förverkligas för beställaren i Stockholmsregionen säger förvaltningen att det är komplext men möjligt. Komplexitet är inte ett acceptabelt förhinder. Nuvarande avtalsmodell må gälla, men när den löper ut kan ett nytt tecknas. En fjärdedel av färdtjänstens kunder känner sig inte trygga i en färdtjänstbil. Det tycker inte vi är tillfredsställande på långa vägar.

Fredrik Wallén (KD) verkar inte ha förstått vad vi avser med en auktorisationsmodell och dess roll för att modernisera avtalsproceduren, så låt oss i förtydliga. För att beviljas som färdtjänstleverantör måste flertalet krav givetvis uppfyllas, vilket vi även poängterade i den ursprungliga debattartikeln. Bland annat ska föraren av färdtjänstbil vara ansluten till en godkänd beställningscentral. På så vis blir det inte fråga om tusentals förhandlingar med intresserade aktörer, utan det skulle snarare förhandlas med ett fåtal kravuppfyllda aktörer. Däremot behöver kraven på de som utför färdtjänst vara betydligt högre än de befintliga.

Incitament att höja kvaliteten

Sverigedemokraterna menar att noggrannare uppföljning och förhöjda krav är nödvändiga, för att säkerställa att färdtjänstförare har tillräckligt goda språkkunskaper i svenska, har ett gott bemötande, inger trygghet hos kunden och upprätthåller en hög servicenivå.

Det fria valet av färdtjänst för kunden är en rimlig väg att välja i ett demokratiskt och integritetsvärnande land. En färdtjänst värd namnet ska präglas av incitament till att vilja höja kvaliteten och utlova konkurrens på lika villkor.

Roland Johansson (SD, färdtjänstansvarig politiker, Region Stockholm