Sluta föra vidare Slussenmyter

  • Publicerad 15:15, 13 jul 2014

Svar på insändaren ”Stockholm vilseleder om Slussen plan B” den 1 juli:

Nej, de som vilseleder är förespråkarna av plan B. Det här är ännu en Slussenmyt som dammats av och redan avrättats. Dessutom: det är ju inte fråga om en ren nedrivning och återuppbyggnad.

Ni skriver: ”Här finns möjlighet att bygga en större terminal med bättre kapacitet än i dag. Saltsjöbanans station flyttas närmare KF-husen och får dubbelspår…” Båda dessa förslag innebär att det inte är en ren återuppbyggnad utan så stora ingrepp att det inte kan räknas som ren återuppbyggnad. Hela förslaget har noga granskats och förkastats.

Begrunda, tänk om! Sluta återpublicera alla gamla avrättade myter.

För att hamna rätt, googla på slussenmyter och läs alla 13.

Bygg nya slussen NU