Skattesänkningarna drabbar de svagaste

  • Publicerad 15:11, 28 jun 2015

Svar på insändaren ”Vi förväntar oss att nyval utlyses i Haninge”, Mitt i den 16 juni.

Det är med bestörtning jag läser Martina Mossbergs inlägg i Mitt i Haninge. Varför detta hat och förakt? Så trist att m-fp-kd inte kan följa sina riksdagskamraters exempel att låta den samarbetskoalition som har flest mandat också få igenom sin budget. Man kan tycka att se enstaka procent som skiljer de båda budgetförslagen är en bagatell, men det visar ändå tydligt vad man värderar

Med m-fp-kd-budgeten får den genomsnittlige Haningebon en minskad skatt på ca 30 kronor i månaden (totalt 20,5 miljoner kronor). De som bekostar detta är de mest vårdbehövande och de fattigaste i kommunen.

En minskning med 12,5 miljoner kronor på äldreomsorgen betyder en neddragning på 30-40 tjänster. Hur kommer det att drabba nattbemanning eller möjligheter till en innehållsrik vardag?

Neddragningen är särskilt förödande eftersom det underlag som samtliga partier utgår från inte räknar in ett ökat antal äldre. Minskningen i socialnämndens budget på 9,7 miljoner kronor skulle kunna vara möjlig på sikt om det var så att man lade pengar på sociala investeringar. D.v.s satsade pengar bl a på särgymnasium och särvux, på anpassade yrkesutbildningar som leder till arbete. Över ett antal år skulle kraftfulla sådana satsningar kunna medföra att fler kunde delta i samhällsliv och öka sin självförsörjning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får 3 miljoner kronor mindre.

Redan nu är det svårt att inom ungdoms- och vuxengymnasiet få göra det där lilla extra som underlättar samarbete med arbetsgivarna. Jag vet det efter att tillsammans med kulturhusintresserade varit med och initierat en byggnadsvårdsutbildning för arbetslösa. Denna utbildning som drog igång i november förra året ser ut att redan i sommar få ut 8 av 10. Men för att genomföra utbildningen krävdes en högre lärartäthet och för det krävdes extra pengar.

Sammanfattningsvis: Att låta de fattigaste och de mest vårdbehövande få en kännbar sänkning av servicen bara för att uppfylla sin ideologi om sänkt skatt, det tyder på en människosyn som jag hoppas få medborgare delar.

Carin Flemström ledamot för S i Stadsbyggnadsnämnden