Debattören. Peter Wallmark (SD). Foto: Sacharias Källdén / Sophie Stigfur

SD: "Stoppa rivningarna av våra kulturhus"

Det är oacceptabelt att Hovings malmgård på Södermalm tillåts förfalla. Kulturhusen ska behandlas som dyrbara, ovärderliga klenoder, skriver Peter Wallmark (SD).

  • Publicerad 17:36, 26 jul 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Lindgården och Dockskåpet på Djurgården, Ensamma huset på Folkungagatan. När ska medveten vanskötsel upphöra att vara en grund för att få riva kulturmärkta byggnader?

Att ett mycket gammalt hus som vid första anblicken ser ut att vara bortom all räddning kan komma att utgöra en mycket attraktiv boendemiljö efter renovering trots att det stått delvis utan tak och omsorg i nästan två decennier, vittnar Kvarngatan 5 på Södermalm om.

Här förfaller det anrika huset på Södermalm

Ändå händer det igen och igen att kulturmärkta hus rivs. Den privata fastighetsägaren Einar Mattson har i samband med köp av byggrätter, även förvärvat Hovings malmgård från Stockholms stad. Hovings malmgård är byggt på 1770-talet som i Einar Mattsons ”vård” nu står och förfaller. Det är naturligtvis helt oacceptabelt, och lika illa är det att staden säljer våra särskilt framstående kulturbyggnader till privata intressen. 

Nu har Cecilia Obermüller (MP) uppmärksammat det som pågår efter en artikel i denna tidning. Märkligt kan tyckas då Obermüller faktiskt tillhör den styrande majoriteten i Stockholms stad, men signifikant för hur lågprioriterat detta problem är och har varit.

Vi stockholmare berövas vårt kulturarv för att någon ska gynnas ekonomiskt. Hur många kulturhus ska hinna skatta åt förgängelsen innan ansvariga sätter stopp?

MP: Rädda Hovings malmgård från förfall

Ett är i alla fall säkert: Sverigedemokraterna i Stockholms stad står alltid på kulturhusens sida och vi vill att de ska fortsätta ses som dyrbara, ovärderliga klenoder, inte som hinder som ska raderas ut för kortsiktiga ekonomiska vinster. Deras värde kan och ska inte mätas i pengar. Vi är beredda att ta ansvar och fatta de beslut som krävs utan dröjsmål för att kulturhusen inte rivs eller förvanskas, utan värnas och utvecklas.

Sättet att se på vården av kulturmiljöer och äldre hus säger faktiskt en del om hur man ser på sin framtid."