Gunnar Ljunggren har tröttnat på bilar genom Danderyd. Foto: Mostphotos

”Sätt stopp för
 smitarna 
genom Danderyd”

Rusningstrafiken har flyttat in i bostadsområdena av stressade pendlare. Debattartikelförfattaren, Gunnar Ljunggren, ställde ett par frågor i ämnet till samtliga partiers högsta företrädare och väntar fortfarande på svar.

  • Publicerad 08:05, 16 maj 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Eftersom en del av genomfartstrafiken tar en smitväg genom bostadsområden i Djursholm och Täby tyckte jag att det var en intressant fråga om detta är en bra trafiklösning.

Representanterna för de olika partierna i Danderyd redovisar sin mejladress på respektive partis hemsida. Av det tror man som medborgare att det går att komma i kontakt med dem.

Så jag skrev följande fråga till samtliga partiers högsta företrädare:

Tänker ni stoppa att Danderyd tillåter genomfartstrafik genom bostadsområden:

  • Under tider när barn cyklar eller går till och från skolan.
  • Under tider när människor promenerar eller cyklar till jobb eller allmänna kommunikationer.
  • Stöder ni att buller och avgaser dras in i Danderyd kommuns boendeområden på grund av genomfartstrafiken.
  • Stöder ni köbildningen genom genomfartstrafiken.

Om ni tänker stoppa genomfartstrafiken, när och hur?

Väntar på svar

Jag fick bara svar från Liberalerna samt Socialdemokraterna. De båda partiernas företrädare ville veta vilken genomfartstrafik jag syftade på.

Jag svarade med en beskrivning av vägen genom bostadsområdena. Smitvägen kallas den eftersom pendlarna undviker köer in och ut ur stan längs E18, som ju ska vara pendlingsvägen vid rusningstid.

Innan någon gör något så måste det väl till ett överkört barn

Gunnar Ljunggren

Men nu har alltså delar av rusningstrafiken flyttat in i bostadsområdena av stressade pendlare. Och det lär väl öka när allt fler bostäder byggs norr om stan.

Och hemska tanke, innan någon gör något så måste det väl till ett överkört barn på väg till eller från skolan.

Nu har det gått över en månad sedan politikerna fick det ursprungliga mejlet och det är tyst.

/ Gunnar Ljunggren