Tobias Hammarberg (L) vill se en satsning på näridrottsplatser i över hela Haninge. Foto: Mostphotos

”Satsa på näridrottsplatser i hela Haninge”

Tobias Hammarberg (L) vill se en satsning på näridrottsplatser i över hela Haninge – Liberalerna avsätter också 150 miljoner till att rusta upp Haninges skolgårdar.

  • Publicerad 08:35, 18 jun 2018

Att vara frisk är också frihet.

Ohälsa kopplat till övervikt är ett folkhälsoproblem i Sverige och Haninge är inget undantag.

Den överviktsrelaterade ohälsan kopplas främst till bristen på regelbunden fysisk aktivitet

Tobias Hammarberg (L)

Särskilt oroande är övervikt hos unga då övervikt under uppväxten ofta visar sig fortsätta i vuxen ålder.

Den överviktsrelaterade ohälsan kopplas främst till bristen på regelbunden fysisk aktivitet.

Det här är olyckligt för individen men även för samhället som får bära framtida kostnader för bland annat vård och förlorade arbetstimmar.

Studier har visat att av elever i högstadiet och gymnasiet är drygt en tredjedel inte tillräckligt aktiva och cirka 15 procent helt fysiskt inaktiva.Vi rör oss ständigt mot alltmer stillasittande och få skolgårdar inbjuder eleverna till att ta egna initiativ till fysisk aktivitet.

För att möta dagens negativa folkhälsotrender inledde Riksidrottsförbundet redan år 2001 ett arbete för att etablera näridrottsplatser som idé och praktisk lösning.

Idrottsplatsen ska kunna nyttjas gratis av vem som helst

Tobias Hammarberg (L)

Idén kommer från Norge, där man har uppfört mer än 1 400 näridrottsplatser. De norska erfarenheterna är sammantaget goda.

Näridrottsplatsen är en anläggning som ska stimulera till spontan fysisk aktivitet.

En central tankegång är därför att ­idrottsplatsen inte får vara kringgärdad av restriktioner – den ska kunna nyttjas gratis av vem som helst.

Den ska även erbjuda möjligheter att bedriva flera olika aktiviteter parallellt.

Tanken är också att den ska kunna utnyttjas hela året och även ha rollen av en social mötesplats. Satsningar på näridrottsplatser är främst riktade mot bostadsområden och skolor.

Elever som mår bra klarar skolan bättre

Tobias Hammarberg (L)

Som en del i arbetet för ett friskare Haninge vill vi i Liberalerna se en satsning på minst en näridrottsplats i varje kommundel kommande mandatperiod.

Vi avsätter också 150 miljoner till att rusta upp och utrusta Haninges skol- och förskolegårdar. Elever som mår bra klarar skolan bättre.

Dessa satsningar måste naturligtvis kompletteras med flera andra kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med Haninges folkhälsoproblem.

Tobias Hammarberg (L)
Kommunalrådskandidat